Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1.A1.B1.C1.C1.C1.D1.E1.E1.F
  2. ročník   2.B2.C2.C2.C2.D2.E2.E2.F
  3. ročník   3.A3.B3.C3.D3.E3.E3.F3.F
  4. ročník   4.A4.B4.C4.D4.E4.E4.F4.F
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018