Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Ľ. PODJAVORINSKEJ 22, PREŠOV

ZAJTRA CHCEME BYŤ LEPŚÍ, AKO SME BOLI VČERA.

Duálne vzdelávanie: 

Spolupracujúce organizácie:

Sobota 21. 7. 2018

Počet návštev: 7714170

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 21.7.2018)
Dorko Daniel (2.E)
Fertaľ Daniel (3.A)
Kušnír Daniel (3.D)
Leško Daniel (4.D)
Mičko Daniel (4.B)
Rindoš Daniel (3.E)
Skladaný Daniel (4.C)
Šoltis Daniel (4.E)
Zajtra (Nedeľa 22.7.2018)
Hovančík Tomáš (2.F)
Kožuško Dávid (3.D)
Pozajtra (Pondelok 23.7.2018)
Vandžura Kamil (3.E)

Mapa

Novinky

 • Vedenie Spojenej školy praje všetkým zamestnancom i žiakom pekné prázdniny, veľa oddychu, pohody a sladkého ničnerobenia.

 • Dňa 22.06.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili športovej súťaže žiakov stredných škôl pod názvom Beh olympijského dňa.

  Dievčatá absolvovali beh na 1 500 m, chlapci súťažili v behu na 3 000 m.

  Dosiahli sme vynikajúce výsledky v oboch kategóriách. Kategóriu mladšie dorastenky ovládla Stela Semanová, na 3. mieste skončila Laura Žemberyová. V kategórii staršie dorastenky vyhrala Diana Fortunová. Beh chlapcov na 3 000 m vyhral Samuel Gladiš, 2.miesto obsadil Jonatan Juhaščin.

  V celkovom hodnotení olympijského behu sme sa stali najúspešnejšou školou.

 • Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová vyjadrila poďakovanie žiakom za aktívnu účasť na festivale priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto 2018.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy tým žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

 • 15. 6. 2018 sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže žiakov stredných škôl v netradičných disciplínach s názvom Pentapolitana, čo bolo združenie piatich najvýznamnejších hornouhorských slobodných kráľovských miest Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov. V celkovom hodnotení družstiev dievčat sme získali 1. miesto.

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Dňa 4. 5. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike stredných škôl. Napriek horúčave, ktorá panovala, podali všetci naši žiaci bojovné výkony a dosiahli aj niekoľko výborných výsledkov.

  Timea Brutvanová 4.A obsadila 2 x 2.miesto v behu na 100 metrov a skoku do výšky. Pekné 3.miesto získal v hode oštepom Samuel Karniš 4.A .

  Pochvalu si však zaslúžia všetci reprezentanti našej školy za odhodlanie a bojovnosť.

  Našu školu reprezentovali: Timea Brutvanová, Silvia Veverková, Richard Berdis, Alexander Fusek, Samuel Gladiš, Tadeáš Hovanec, Dominik Hudák, Jonatán Juhaščin, Samuel Karniš, Matej Krompašský, Lukáš Matej, Adam Pavlík, Matej Stanko, Róbert Čop, Erik Gazdačko.

 • Výsledky externej časti MS 2018 si môžete pozrieť po prihlásení sa do internetovej žiackej knižky.

 • Na krajských Majstrovstvách stredných škôl vo florbale naši chlapci opäť ukázali veľké športové srdce. Prebojovali sa až do finále, v ktorom podľahli 2:0 a obsadili tak konečné 2. miesto. Gratulujeme a želáme ešte veľa športových úspechov!

 • Prezident Andrej Kiska 7. 11. 2017 prijal semifinalistov ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos.

  Viac informácií: https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-oblubenych-ucitelov-z-ankety-zlaty-amos/

 • Výsledky talentových skúšok: Vysledky_talentovych_skusok.pdf

  vysvetlivky:

  TP - prijatý

  TN - neprijatý

  TC - nezúčastnil sa

  Zápis do 1. ročníka študijného odboru gymnázium - šport sa uskutoční 9. 4. 2018 od 7:30 hod. do 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok.

 • Dňa 27. 3. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu vo florbale. Po vynikajúcich výkonoch sme suverénne postúpili na Majstrovstvá kraja, ktoré budú 12. 4. 2018 opäť na našej škole. Príďte nás všetci povzbudiť, budeme to potrebovať.

 • Čas temnôt, náreku úbohých študentských duší končí. Začína sa tvrdá práca!

  Tak teda veľa šťastia, nervov, drahí maturanti!

 • Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, ktorá vyzýva najmä mladých ľudí, aby darovali krv a boli tak nielen na Valentína o kvapku lepší.

  Všetkým darcom patrí veľké ďakujeme!!!

 • Od 5. 2. 2018 platí nový rozvrh hodín, ktorý je zverejnený v sekcii ROZVRH HODÍN.

 • 9. februára 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojilo 28 žiakov, ktorí pred hodnotiacimi komisiami prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Tento rok sa súťažilo v siedmich kategóriách. Každý súťažiaci krátkou prezentáciou opísal svoju prácu a predviedol jej funkcionalitu.

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

  Výsledková listina: Vysledkova_listina_skolske_kolo_2017_2018.pdf

 • V súčasnoti prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

 • V dňoch 11. 1. a 18. 1. 2018 sa uskutočnili voľby členov do Rady školy. Členmi Rady školy sa stali:

  kategória rodičia: Marta Bugošová, Katarína Lehotská, Vladimír Macej

  kategória pedagogickí zamestnanci školy: Jaroslav Knap, PaedDr. Magdaléna Semanová

  kategória ostatní zamestnanci školy: Mgr. Erika Palášthyová

  kategória žiaci: Martin Bugoš

  Všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili volieb, ďakujeme.

 • Vážení rodičia!

  Keďže volieb do Rady školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov - rodičov, riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo volieb, ktoré sa uskutočnia 18. 1. 2018 (štvrtok) od 15:30 hod. do 17:00 hod. v jedálni školy.

  Budeme radi, ak si nájdete čas a volieb sa zúčastnite.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Do galérie Darovanie krvi 21. 2. 2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 21.12.2017 sa uskutočnil na našej škole vianočný turnaj o putovný pohár riaditela školy vo florbale. Súťaže sa zúčastnilo 14 tried zo všetkých ročníkov. Po pekných výkonoch nakoniec zvíťazili chlapci zo 4. D triedy, na 2. mieste sa umiestnila 2. F trieda a na 3. mieste skončila 2.A trieda. Srdečne blahoželáme!

 • Spojená škola organizuje rekvalifikačné kurzy vzdelávania dospelých PROGRAMOVANIE OBRÁBACÍCH CNC STROJOV. Požadované vzdelanie: minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore alebo príbuznom odbore, príp. vysokoškolské vzdelanie technického smeru

  Základná cena kurzu pre samoplatiteľa je 650 €.

 • Milí rodičia a priatelia školy!

  Obraciame sa na Vás s prosbou prispieť 2% z Vašich daní na zlepšenie kvality vyučovania Vašich detí.

  Poukázané finančné príspevky použijeme na nákup školských pomôcok, príspevky na kultúrne a športové aktivity žiakov.

  Všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie, vopred ďakujeme.

  Tlačivo na stiahnutie: vyhlasenie_-_2_.pdf

 • Juraj BEŇAČKA - AMOS SYMPAŤÁK

  Náš kolega JURAJ BEŇAČKA sa môže od 8. mája hrdiť titulom AMOS SYMPAŤÁK,  ktorý získal v rámci celoslovenskej súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý Amos

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

  Pozrite si - čas 17:25: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11666/125261#1042

   

 • Na pôde našej školy sa konala beseda so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Krajňákom. Podujatie bolo vyvrcholením aktivít realizovaných v rámci projektu Som zodpovedný euroobčan, ktorým sa naša škola zapája do súťaže Euroscola 2018.

 • Dňa 8. 11. 2017 sa v telocvični na Bernolákovej ulici v Prešove odohralo okresné kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 8 chlapčenských a 6 dievčenských tímov. Družstvo žiakov našej školy v zložení Maximilián Kožuško (2.C) a Jakub Hrabek (4.E) nakoniec obsadilo pekné 3. miesto. Na turnaji štartovali aj Timea Mattová (2.A) a Alexandra Kužmová (3.A) v súťaži dievčat.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • V októbri sme sa zapojili do výzvy 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 Literárne osobnosti môjho regiónu

  Cieľ celoslovenského projektu

  Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a k poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

 • Halloween 2017

  Keďže Halloween sa nesie v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí, chodby našej školy sa takýmito bytosťami naozaj naplnili. Žiaci si pripravili masky, nechýbala im nápaditosť, vtipnosť. Súťažili sme o najkrajšiu tekvicu a najviac masiek v triede.

  Víťazi:

  • najkrajšiu tekvicu vyrobila 1.E trieda
  • najviac masiek bolo v triedach 3.F a 4.E

  Veríme, že ste si tento deň všetci užili yes.

   

 • Európsky deň jazykov

  Aj tento rok sme sa zapojili do jazykového podujatia EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV prostredníctvom aktivít:

  Výstava SVET V OBRÁZKOCH

  JAZYKOLAMY

  Európske jazyky a naši žiaci - vytvorenie projektu

   

   

   

   

 • UPOZORNENIE K PREUKAZU ISIC/EURO 26

  Tento týždeň končí platnosť Preukazu ISIC/EURO26 tým žiakom, ktorí si platnosť zatiaľ neobnovili.

  Na škole si známku ISIC 09/2018 môžete objednať už len do konca septembra, teda tento týždeň.

  Ďalšie známky sa budú znova cez školu riešiť až o rok, v júni 2018 a v septembri 2018.

  Od 01.10.2017 sa bude dať známka ISIC 09/2018 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk s doručením na domácu adresu.

  Ak si predlžíte preukaz včas, nezostane bez zľavy ani jeden deň.

 • Súťaž filmov pre stredoškolákov

  Opäť aj tento rok Pražská vedeckotechnická spoločnosť organizuje súťaž filmov pre stredoškolákov TECHNIKA KOLEM MNE.

  Podrobnosti, prihlášku a pokyny nájdete na http://www.csvts.cz/pvts/

  Čas beží, tak neodkladajte vytvorenie Vášho filmu!

  Praha volá a máte veľkú šancu!

  Začiatočníci sú vítaní - na natočenie filmu postačuje aj mobilný telefón!

 • Výsledky volieb do Rady školy

  Do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov boli zvolení:

  Marta Bugošová

  Gabriela Mindášová

   

  Všetkým zúčastneným rodičom ďakujeme za aktívnu účasť na voľbách.

 • Získali sme 2. miesto

  V 1. Európskej súťaži SAME WORLD dobrých príkladov v environmentálnom vzdelávaní sme sa umiestnili na 2. mieste.

  Naša škola predložila dobrý príklad v environmentálnom vzdelávaní s názvom Kráľovstvo paradoxov. Za umiestnenie sme získali venú cenu v hodnote 200 € a balíček s drobnými predmetmi s projektovým logom. 

  Táto aktivita ešte postupuje na hodnotenie Európskej hodnotiacej komisii SAME WORLD o najlepšiu európsku vzdelávaciu aktivitu environmentálneho vzdelávania k udržateľnosti, do výberu o hlavnú cenu súťaže – cestu do Sintry v Portugalsku.

 • Úspešné Majstrovstvá Prešovského kraja v orientačnom behu s postupom na Majstrovstvá SR

  Dňa 18.5.2017 sa konali preteky v orientačnom behu. Našu školu reprezentovali žiaci na trati dlhej 2350 m a žiačky 1970 m s počtom kontrolných stanovíšť 13 a 16 kontrol. 

  Umiestnenie a postup na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v Piešťanoch 13. 6. - 14. 6. 2017 si vybojovali:

  Branislav Leško z 3.B za jednotlivcov, družstvo chlapcov v zložení Jakub Majirský,Juraj Kivader, Samuel Karniš a Ivan Bomba a družstvo dievčat Silvia Veverková, Zuzana Straková, Timea Brutvanová a Mária Schlosserová 3.A.

 • Matej Baloga postúpil na Majstrovstvá SR

  Krajské majstrovstvá Prešovského kraja v atletike opäť vyhral Matej Baloga zo 4.B triedy. Zabezpečil si tak postup na Majtrovstvá SR v disciplíne 3000 m.

  Blahoželáme a držíme palce na M SR, ktoré sa budú konať v Trnave 11. 5. 2017.

 • Školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo florbale

  Už tretíkrát  sa podarilo našim žiakom postúpiť na Školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo florbale, ktoré sa tentokrát konali v dňoch 24. 4. - 25. 4. 2017 v Trenčíne. V silnej konkurencií vybojovali naši žiaci 6. miesto.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
   

 • Súťaž SYGA zameraná na automatizačnú techniku

  V dňoch 21. 4. - 22. 4. 2017 sa v Bratislave uskutočnil 14. ročník celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým dňom v zážitkovom centre vedy Aurelium. Cieľom súťaže SYGA je dať žiakom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. 

  Naši žiaci  Patrik Bednár a Jakub Jakubko zo 4. B triedy v rámci tejto súťaže za projekt modelu veľkokapacitného parkoviska, kde sa vodičom zobrazuje najbližšie voľné parkovacie miesto, získali cenu magazínu Quark. Cieľom ich riešenia, pri ktorom využili PLC automat Siemens S7-1214c, je šetriť čas vodičom a znížiť emisie v podzemných garážach.

 • 1. miesto v celoštátnej súťaži Meď 2017

  Naši žiaci v celoštátnej súťaži Meď 2017 sa umiestnili na 1. mieste Michal Šebej Kovaľ z 1. B triedy a na 2. mieste Štefan Kuchár z 3. E triedy. Zároveň sa naša škola umiestnila na 1. mieste (započítavali sa výsledky piatich najlepších žiakov) a získala 250 € na nákup zariadenia určeného na tvorbu rozvodov technických zariadení budov prostredníctvom medených rúr.

  Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy yes

   

 • Slávka Salamonová a Braňo Brunári tretí na krajskej súťaži SOČ

  Dňa 31. 3. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na krajskom kole prehliadky SOČ.  Slávka Salomonová a Branislav Brunári zo 4.A triedy so svojou prácou „Hospodárenie pomocou vertikálnej zelenej záhrady“ obsadili 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy yes.

 • Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

  V nasledujúcej tabuľke je zobrazená nezamestnanosť absolventov stredných škôl v okrese Prešov:

  Nezamestnanost.docx

 • Žiak 4.B Matej Baloga na Majstrovstvách sveta juniorov

  Matej Baloga reprezentoval SR v biatlone na Majstrovstvách sveta juniorov, ktoré sa konali v Osrblí 22. 2. - 28. 2. 2017. Vo vytrvalostných pretekoch na strelnici urobil sedem streleckých chýb, a tak obsadil 67. miesto. V šprinte sa posunul na 57. miesto a v stíhacích pretekoch štartoval so stratou 3:43 na vedúceho pretekára a dokázal sa posunúť o 24 pozícií na 33. miesto, na trati stratil dve minúty aj kvôli pádu v poslednom kole.

  Matejovi aj naďalej držíme palce, nech mu to strieľa za nulu a nech beží na plný výkon. wink

 • Mechanik nastavovač má perspektívu!

  TOP študijný odbor mechanik nastavovač (4-ročný s maturitou) má perspektívu!

  Viac na: http://dualnysystem.sk/TlacovaSprava.aspx?ArticleId=39

 • Erik Javorský získal 2. miesto

  18. januára 2017 sa konalo obvodové kolo Olympiády v anglickom jazyku. Erik JAVORSKÝ zo 4. F triedy obsadil 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Mikulášsky beh

  Aj vďaka spoločnosti SPINEA zažil Prešov 4.12.2016 Mikulášsky beh, na ktorom sa zúčastinili žiaci našej školy - z 1. A Adam Tomeček a z 2. B triedy Tomáš Vaško, Matej Grohoľ a Dominik Sabo. Večerný nesúťažný zážitkový beh mal trať dlhú 3 km a zúčastnilo sa ho viac ako 250 bežcov. Trať viedla cez ulice Hlavná, Svätoplukova, Kmeťovo stromoradie, Metodova a späť na Hlavnú.

  Ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy! yes

   

 • 2. miesto v súťaži IT junior

  V medzinárodnej súťaži IT junior 2016 v Prahe sme zahviezdili a získali 2. miesto, a to vďaka žiakom z 3. F triedy Patrikovi Mesarčovi a Marekovi Ferencovi.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Napísali o nás...

  Premiér na rokovaní so spoločnosťou SPINEA ocenil spoluprácu spoločnosti s Prešovským samosprávnym krajom. Tí na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove vytvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy umožňujúce duálne vzdelávanie žiakov. Ako potvrdil výkonný raditeľ spoločnosti SPINEA Ľubomír Bezák, v tomto roku sa tu pripravuje a zároveň v spoločnosti praxuje prvých deväť žiakov školy. Od budúceho roka budú prijímať nielen nových žiakov, ale aj ľudí na rekvalifikáciu pre potreby podniku... 

 • Úspešní na Majstrovstvách SR!

  23. 11. 2016 sa Zuzka Straková z 3.A triedy a Martin Žihala z 3. D triedy sa zúčastnili Majstrovstiev SR "Silná ruka stredoškolákov" v Banskej Bystrici.

  Výsledky: dievčatá do 60 kg - Zuzka Straková  4. miesto  

                  chlapci do 70 kg - Martin Žihala 3. miesto

  Blahoželáme za dosiahnuté úspechy a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školyyes.

 • 1. miesto v bedmintone

  Dňa 16.11.2016 sa v telocvični na Bernolákovej ulici v Prešove odohralo okresné kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 7 chlapčenských a 9 dievčenských tímov. Družstvo žiakov našej školy v zložení Branislav Brunári (4.A) a Jakub Hrabek (3.E) obsadilo 1. miesto a vybojovalo si postup do krajského kola. Na turnaji štartovali aj Otília Babuščáková (4.A) a Bianka Bodnárová (2.A) v súťaži dievčat.

  Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • 3. miesto vo futsale

  Naši chlapci sa 3. 11. 2016 zúčastnili finálového turnaja majstrovstiev okresu vo futsale. Po dvoch remízových zápasoch a jednej prehre sme obsadili konečné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy yes.

 • Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!
  V tomto duchu sa nesie tohtoročná ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, do ktorej sme sa zapojili aj my. Pre ľudí, ktorí potrebujú krv, sa tak každý žiak našej školy, ktorý daroval krv, stal hrdinom. Ďakujeme!yes
 • Spolupráca s firmami

  29. 9. 216 sa uskutočnilo stretnutie s 18 firmami elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Diskutovalo sa o spolupráci s našou školou.

 • Atletický štvorboj

  Dňa 16.9.2016 sa uskutočnil Atletický štvorboj pre žiakov gymnázia, kde si zmerali sily v disciplínach beh na 100 m, hod granátom, vrh guľou, skok do diaľky, beh na 800 m, 1500 m a 3000 m.
  Najúspešnejší žiaci:        

  1.A - Semanová Stela, Pavlík Adam
  2.A - Bodnárová Bianka, Lendacký David
  3.A - Brutvanová Timea, Špyrka Jozef
  4.A - Babuščáková Otília, Škerhák Tomáš

 • Prednáška o radikalizácii mládeže
  Dňa 22.9.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili prednášky amerického  experta Christiana Piccioliniho na tému extremizmus. Bola to spoveď človeka, ktorý si prešiel celým procesom radikalizácie. Od úplnej oddanosti myšlienkam extrémizmu, až k vytriezveniu, prehodnoteniu dovtedajšieho života a boju proti akejkoľvek jeho podobe. 

  Svoj životný príbeh spísal po rokoch  do memoárov s názvom Romantic Violence: Memoirs of an American Skinhead  a v roku 2010 sa stal spoluzakladateľom organizácie Life after Hate (Život po nenávisti). Prostredníctvom nej sa  venuje osvetovým aktivitám proti radikalizácii mládeže a pravicovému extrémizmu. 

 • Bronzový Matej Baloga!

  2.6.2016 žiak Matej BALOGA z 3.B triedy reprezentoval našu školu v behu na 3000 m na školských majstrovstvách Slovenska v atletike, ktoré sa konali na Štiavničkách v Banskej Bystrici. S časom 09:28 získal 3.miesto. BLAHOŽELÁME!

 • 1. miesto

  Dňa 5.4.2016 sa chlapci našej školy zúčastnili majstrovstiev Prešovského kraja vo florbale. Napriek silným súperom sa našim chlapcom podarilo opať získať 1. miesto a priblížiť sa o krok bližšie k vysnívanému titulu majstrov Slovenska. Držíme im palce vo finálových zápasoch.

 • Získali sme 3. miesto

  Finančnú odmenu 400 € pre školu za 3. miesto v súťaži STROJÁR - INOVÁTOR získal Filip KOS z 5. A triedy. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Blahoželáme Matejovi BALOGOVI

  Matej Baloga z 3.B triedy vybojoval dňa 6. 3. 2016 titul na Majstrovstvách Slovenskej republiky v biatlone v pretekoch s hromadným štartom. Srdečne blahoželáme!

 • Slávnostné otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy

  Spojená škola sa môže pýšiť novým Centrom odborného vzdelávania a prípravy, ktoré bolo slávnostne otvorené 26. 2. 2016 za účasti predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, výkonného riaditeľa spoločnosti SPINEA, s. r. o. Ing. Ľubomíra Bezáka a ďalších významných hostí.

  Centrum odborného vzdelávania pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie bude miestom stretávania sa žiakov našej  školy, tak aj iných satelitných stredných škôl a žiakov základných škôl s odborníkmi v oblasti automatizácie a robotizácie z radov našich učiteľov a zamestnávateľov, miesto s nadštandardným personálnym i materiálnym vybavením od firiem z oblasti elektrotechniky, automatizácie a robotizácie a informačných technológií.

 • Spolupracujeme s prešovskou spoločnosťou SPINEA, s. r. o.

  Vďaka PSK a spoločnosti SPINEA, s. r. o. vzniklo v priestoroch našej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktoré má slúžiť žiakom školy na to, aby získali lepšie vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti  v oblasti automatizačnej techniky a výroby súčiastok pomocou CNC strojov. Spoločnosť SPINEA, s. r. o. má záujem, aby naši žiaci vychádzali z tejto školy úplne pripravení pre ich firmu.

  Viac o spoločnosti SPINEA, s. r. o.: http://www.etrend.sk/ekonomika/uspechy-presovskej-spolocnosti-spinea-s-r-o.html

 • Naše študijné odbory sú žiadané

  Naša škola ponúka študijné odbory, ktoré majú perspektívu a budúcnosť, absolventom ponúka umiestnenie sa na trhu práce.

  Viac sa dočítate na:

  http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/382305-ake-stredne-skoly-su-najviac-ziadane/

 • Slávnostné otvorenie celoslovenskej súťaže ZENIT

  9. 2. 2016 v telocvični školy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie celoslovenskej súťaže ZENIT 2016, ktorého sa zúčastnili primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová, vedúci odboru školstva PSK Ing. Karol Lacko, PhD., Mgr. Stanislav Slačka - predseda Celoštátnej odbornej komisie ZENIT a mnoho ďalších hostí.

  Viac: fotoalbum ZENIT 2016

 • Postúpili sme do slovenského finále

  19.11.2015 sa v obchodnom centre MAX v Poprade uskutočnilo krajské kolo v pretláčaní rukou stredoškolákov.

  Umiestnenie našich žiakov: do 80 kg   1.miesto Jozef Kriš 

                                               do 65 kg  1.miesto Martin Žihala

                                               do 65 kg  3.miesto Dávid Funtal  Všetci postúpili do slovenského finále, ktoré sa uskutočni dňa 27.11.2015 v Banskej Bystrici. Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov!
 • Róbert Vaňo - víťaz v strojárstve

  V dňoch 9. 2. - 11. 2. 2016 sa konalo celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve. Róbert VAŇO sa stal víťazom v kategórii strojárstvo. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • V škole vznikne Centrum odborného vzdelávania a prípravy

  Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík vidí veľký zmysel v podpise zmluvy medzi spoločnosťou SPINEA a Spojenou školou, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

  Traja prešovskí partneri - výrobca presných reduktorov, spoločnosť SPINEA, Spojená škola, Ľ.  Podjavorinskej 22 v Prešove a Prešovský samosprávny kraj  podpísali dohodu vytvorenia centra odborného vzdelávania a prípravy. 

  Ako uviedol riaditeľ Spojenej školy Ing. Anton Muška, centrum má slúžiť žiakom školy na to, aby získali lepšie vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti v oblasti automatizačnej techniky a výroby súčiastok pomocou CNC strojov.

  Čítajte viac: 

 • Vianočný florbal

  Dňa 21.12. 2015 sa uskutočnil vianočný turnaj vo florbale medzi žiakmi našej školy. Do absolútneho finále postúpili s veľkým prekvapením 4. A a 1. C trieda. Na stupeň víťazov sa nakoniec postavila 1. C trieda.

  Na 2. mieste skončila 4. A a 3. miesto si vybojovala 4. C trieda. 
  Šport je v tom krásny, že nikdy nevieme, ako sa to nakoniec skončí... wink

 • Takto sme sa zabávali

  Na www.facebook.com - Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov - pribudol fotoalbum z imatrikulácie prvákov pod názvom Imatrikulácia 2015

   

 • Hodina deťom

  Základným cieľom verejnej zbierky Hodina deťom je iniciovanie a podpora trvalých, pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí. Aj my sme boli 4. 12. 2015 mostom medzi tými, ktorí chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú.

 • Róbert Vaňo postúpil do celoslovenského kola v súťaži ZENIT

  2. 12. 2015 sa konalo na našej škole krajské  kolo v súťaži ZENIT pre odbor strojárstvo, kde svoje vedomosti  a zručnosti preukázali Róbert Vaňo 1. miesto a Filip Kos 2. miesto v kategórii B2 a Dominik Tupta 3. miesto v kategórii B1. Blahoželáme  a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Matej Baloga na Majstrovstvách SR v cezpoľnom behu

  4.11.2015 žiak 3.B triedy Matej Baloga reprezentoval našu školu na Majstrovstvách Slovenskej republiky v cezpoľnom behu v Bratislave. Z celkového počtu 30 štartujúcich obsadil 8. miesto. Gratulujeme!

 • Martin ŽIHALA na Majstrovstvách SR získal 2. miesto

  V búrlivom finále Silná ruka stredoškolákov 2015 na Majstrovstvách SR získal 2. miesto Martin ŽIHALA z 2. D triedy. 

  Srdečne blahoželáme! yes

  Viac na: SILNa_RUKA_STREDOSKOLaKOV_BB.pdf

 • Pripomenuli sme si Európsky deň jazykov

   Aj tento rok sme sa zapojili do tohto jazykového podujatia prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

  • Výstava „Svet v obrázkoch “ na ktorej boli jednotlivé krajiny Európy prezentované prostredníctvom zaujímavých fotografií a obrázkov

  • Jazykolamy- zoznámenie sa s typickým súborom jazykolamov, ktoré boli nielen v angličtine, ale aj v iných európskych jazykoch

   „Európske jazyky a naši žiaci“ - vytvorenie projektu s danou tematikou

  Veríme, že naši žiaci si tento deň užili - či už pri tvorbe projektov alebo v podobe čítania jazykolamov, ktoré sa bez smiechu neobišlo.

 • Pravda o drogách

  V dňoch  6. 10. a 8. 10. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili série prednášok s protidrogovou tematikou pod názvom Pravda o drogách.  Preventívny program bol realizovaný  za účasti občianskeho združenia Slovensko bez drog. Lektor, Peter Remper,  viedol prednášku formou diskusie, počas ktorej boli  účastníkom rozdané brožúrky  so spracovanou protidrogovou tematikou. 

 • Matej Baloga postúpil na Majstrovstvá SR

  Dňa 15.10.2015 študent Matej Baloga z 3.B triedy úspešne reprezentoval našu školu na krajských majstrovstvách v cezpoľnom behu, kde obsadil 1. miesto, čím si zabezpečil postup na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať 4. 11. 2015 v Bratislave. Krajského kola v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl sa zúčastnili všetky okresy Prešovského VÚC a  štartovalo 148 súťažiacich.
  Matejovi držíme palce a želáme úspešnú reprezentáciu našej školy! yes

 • 2. F po stopách Ľ. Štúra

  Po stopách Ľ.Štúra sa vybrali žiaci 2. F triedy. Zúčastnili sa seminárneho stretnutia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Priamo z fondu regionálneho oddelenia sa dozvedeli informácie o Ľudovítovi Štúrovi, ktoré v učebniciach nenájdeme.
  Zároveň si prezreli výstavu k 90. výročiu založenia knižnice.

 • Choď a foť

  Tak sa volala fotografická súťaž, ktorá už pozná svojich víťazov. Odborná porota, ktorej predsedal známy fotograf Ján Štovka, vybrala tie najlepšie zábery Prešovského kraja v štyroch kategóriách.

  V kategórii šport vyhral naj fotku náš Michal Kravec z 3. E triedy - a odniesol si nový tablet.

  Blahoželáme!

   

   

 • Návšteva Heidrum Ferrari

  25. 9. 2015 sa riaditeľ Ing. Anton Muška stretol na pôde našej školy s Heidrum Ferrari, ktorá zastupuje agentúru hodnotiacu implementáciu projektov podporených Švajčiarskym finančným mechanizmom. Cieľom návštevy bolo zhodnotiť priebeh a výsledky projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je financovaný z prostriedkov švajčiarskeho finančného mechanizmu. Naša škola zabezpečuje realizáciu projektu v oblasti elektrotechniky.

  Ing. Muška skonštatoval, že tento projekt by mal slúžiť ako modelový príklad aj pre ostatných, ktorí majú záujem preniesť určité črty veľmi efektívne fungujúceho švajčiarskeho duálneho systému do nášho systému vzdelávania.

 • Vianočný kultúrny program

  Dňa 15. 12. 2015 je pripravené pre všetkých žiakov kultúrne predstavenie v kine Scala. Zraz je o 8:45 hod. pred kinom Scala. Účasť žiakov je povinná!

   

   

   

 • Príma deň na strednej škole

  S radosťou Vám oznamujeme víťazov súťaže pre žiakov stredných odborných škôl o najlepšiu fotku s témou ,,Príma deň na škole“ v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

  1. miesto: Príma deň v škole by bol, keby bol predmet hranie hier
  Autor: Peter Leško, 1. E trieda - výhra: Nikon D3200 + Objektív 18-55 AF-S

  2. miesto: Škola skateboardu
  Autor: František Uličný, 1.E trieda - výhra: Nikon COOLPIX L330

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. yes

 • Detská onkológia Košice ďakuje

  Spoločnosť detskej onkológie Košice ďakuje žiakom, rodičom a pedagógom Spojenej školy v Prešove za morálnu a finančnú podporu .

  Viac info​rmácií: zbierka.pdf

 • Tréning zvládania agresívnych žiakov

  Pedagogickí pracovníci našej školy úspešne absolvovali Tréning zvládania agresívnych žiakov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť starostlivosť, sociálnu oporu a bezpečnosť ľudí, ktorí sa ocitnú v krízových situáciách.

   

 • Workshop na tému Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny

  12. 2. 2015 sa konal v Spojenej škole workshop na tému Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny. Poodhalil priority, ktoré musia absolventi spĺňať, aby sa im podarilo zamestnať sa.

  Viac na: 

  http://www.hlavnespravy.sk/na-nezamestnanost-absolventov-strednych-odbornych-skol-ma-vplyv-aj-vyber-studia-odboru/552251/

 • Plenárna schôdza a triedne aktívy

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na plenárnu schôdzu a triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 20. 9. 2017 (streda) o 16:00 hod. podľa rozpisu:

  1. ročník:

  16:00 hod. - plenárna schôdza v jedálni školy, po jej skončení budú triedne aktívy

  2. roč. - 5. roč.:

  16:00 hod. - triedne aktívy v triedach a po ich skončení plenárna schôdza v jedálni školy.

  Tešíme sa na Vás!

  Rozpis_tried.pdf

   

 • Krásne prázdniny

  Vedenie školy praje všetkým žiakom  počas prázdnin veľa krásnych zážitkov. Nech vám ubiehajú čo najpomalšie.

  Kolegyniam a kolegom prajeme pohodovú dovolenku, plnú slnka, pohody a skvelých zážitkov. smiley

 • Malá kvapôčka s veľkým poslaním

  Táto akcia dobrovoľného darovania krvi sa uskutočnila 21. 3. 2014 v ZOC MAX v Prešove. Už tradične túto vzácnu tekutinu darovali aj naši žiaci. Ich šľachetný čin darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Ďakujeme!

Počet návštev: 7714171