Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Ľ. PODJAVORINSKEJ 22, PREŠOV

 

Duálne vzdelávanie: 

Spolupracujúce organizácie:

Sobota 26. 5. 2018

Počet návštev: 7587845

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 26.5.2018)
Pavlík Richard (1.C)
Majerník Dušan (1.C)
Zajtra (Nedeľa 27.5.2018)
Spišak Richard (4.F)
Pozajtra (Pondelok 28.5.2018)
Héger Alexander (2.F)
Spišák Viliam (5.A)

Mapa

Novinky

 • 19. 6. 2018 sa uskutoční na našej škole 2. kolo prijímacích skúšok do týchto študijných odborov:

  7902 J 77 - gymnázium - šport

  2411 K - mechanik nastavovač

  2413 K mechanik strojov a zariadení

  2426 K - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  2697 K - mechanik elektrotechnik

 • Oficiálne výsledky maturitnej skúšky si môžete pozrieť po prihlásení sa do internetovej žiackej knižky.

 • Opravný termín skúšky pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti bude dňa 4. 6. 2018 od 9:00 do 10:30 hod. v učebni V2.

 • Rozpis ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nájdete v sekcii MATURITA 2018.

 • Výsledky prijímacích skúšok:

  mechanik mechatronik - mechanik_mechatronik.PDF

  mechanik elektrotechnik - mechanik_elektrotechnik(1).pdf

  mechanik počítačových sietí - mechanik_pocitacovych_sieti(1).pdf

  mechanik nastavovač - mechanik_nastavovac.PDF

  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - programator_obrabacich_a_zvaracich_strojov_a_zariadeni(1).pdf

  grafik digitálnych médií - grafik_digitalnych_medii(1).pdf


  Vysvetlivky:

  PP - prijatý

  NM - neprijatý

  N1 - nezúčastnil sa prijímacích skúšok

 • Výsledky prijímacích skúšok:

  mechanik mechatronik - 2679_K_mechanik_mechatronik.PDF

  mechanik elektrotechnik - 2697_K_mechanik_elektrotechnik.PDF

  mechanik počítačových sietí - 2682_K_mechanik_pocitacovych_sieti.PDF

  mechanik nastavovač - 2411_K_mechanik_nastavovac.PDF

  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 2426_K_programator_obrabacich_a_zvaracich_strojov_a_zariadeni.PDF

  grafik digitálnych médií - 3447_K_grafik_digitalnych_medii.PDF

  mechanik strojov a zariadení - 2413_K_mechanik_strojov_a_zariadeni.PDF

 • Dňa 4. 5. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike stredných škôl. Napriek horúčave, ktorá panovala, podali všetci naši žiaci bojovné výkony a dosiahli aj niekoľko výborných výsledkov.

  Timea Brutvanová 4.A obsadila 2 x 2.miesto v behu na 100 metrov a skoku do výšky. Pekné 3.miesto získal v hode oštepom Samuel Karniš 4.A .

  Pochvalu si však zaslúžia všetci reprezentanti našej školy za odhodlanie a bojovnosť.

  Našu školu reprezentovali: Timea Brutvanová, Silvia Veverková, Richard Berdis, Alexander Fusek, Samuel Gladiš, Tadeáš Hovanec, Dominik Hudák, Jonatán Juhaščin, Samuel Karniš, Matej Krompašský, Lukáš Matej, Adam Pavlík, Matej Stanko, Róbert Čop, Erik Gazdačko.

 • Výsledky externej časti MS 2018 si môžete pozrieť po prihlásení sa do internetovej žiackej knižky.

 • Na krajských Majstrovstvách stredných škôl vo florbale naši chlapci opäť ukázali veľké športové srdce. Prebojovali sa až do finále, v ktorom podľahli 2:0 a obsadili tak konečné 2. miesto. Gratulujeme a želáme ešte veľa športových úspechov!

 • Prezident Andrej Kiska 7. 11. 2017 prijal semifinalistov ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos.

  Viac informácií: https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-oblubenych-ucitelov-z-ankety-zlaty-amos/

 • Výsledky talentových skúšok: Vysledky_talentovych_skusok.pdf

  vysvetlivky:

  TP - prijatý

  TN - neprijatý

  TC - nezúčastnil sa

  Zápis do 1. ročníka študijného odboru gymnázium - šport sa uskutoční 9. 4. 2018 od 7:30 hod. do 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok.

 • Dňa 27. 3. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu vo florbale. Po vynikajúcich výkonoch sme suverénne postúpili na Majstrovstvá kraja, ktoré budú 12. 4. 2018 opäť na našej škole. Príďte nás všetci povzbudiť, budeme to potrebovať.

 • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri platbe v hotovosti až do konca septembra neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

 • Čas temnôt, náreku úbohých študentských duší končí. Začína sa tvrdá práca!

  Tak teda veľa šťastia, nervov, drahí maturanti!

 • Rozpis maturitnej skúšky EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov nájdete v sekcii MATURITA 2018.

 • Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, ktorá vyzýva najmä mladých ľudí, aby darovali krv a boli tak nielen na Valentína o kvapku lepší.

  Všetkým darcom patrí veľké ďakujeme!!!

 • Od 5. 2. 2018 platí nový rozvrh hodín, ktorý je zverejnený v sekcii ROZVRH HODÍN.

 • 9. februára 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojilo 28 žiakov, ktorí pred hodnotiacimi komisiami prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Tento rok sa súťažilo v siedmich kategóriách. Každý súťažiaci krátkou prezentáciou opísal svoju prácu a predviedol jej funkcionalitu.

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

  Výsledková listina: Vysledkova_listina_skolske_kolo_2017_2018.pdf

 • V súčasnoti prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

 • V dňoch 11. 1. a 18. 1. 2018 sa uskutočnili voľby členov do Rady školy. Členmi Rady školy sa stali:

  kategória rodičia: Marta Bugošová, Katarína Lehotská, Vladimír Macej

  kategória pedagogickí zamestnanci školy: Jaroslav Knap, PaedDr. Magdaléna Semanová

  kategória ostatní zamestnanci školy: Mgr. Erika Palášthyová

  kategória žiaci: Martin Bugoš

  Všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili volieb, ďakujeme.

 • Vážení rodičia!

  Keďže volieb do Rady školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov - rodičov, riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo volieb, ktoré sa uskutočnia 18. 1. 2018 (štvrtok) od 15:30 hod. do 17:00 hod. v jedálni školy.

  Budeme radi, ak si nájdete čas a volieb sa zúčastnite.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Do galérie Darovanie krvi 21. 2. 2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 21.12.2017 sa uskutočnil na našej škole vianočný turnaj o putovný pohár riaditela školy vo florbale. Súťaže sa zúčastnilo 14 tried zo všetkých ročníkov. Po pekných výkonoch nakoniec zvíťazili chlapci zo 4. D triedy, na 2. mieste sa umiestnila 2. F trieda a na 3. mieste skončila 2.A trieda. Srdečne blahoželáme!

 • Spojená škola organizuje rekvalifikačné kurzy vzdelávania dospelých PROGRAMOVANIE OBRÁBACÍCH CNC STROJOV. Požadované vzdelanie: minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore alebo príbuznom odbore, príp. vysokoškolské vzdelanie technického smeru

  Základná cena kurzu pre samoplatiteľa je 650 €.

 • Milí kolegovia - učitelia!

  Pri príležitosti Dňa učiteľov vám želáme, aby vás vo vašej práci neopúšťal pracovný elán a odhodlanie, aby sa úcta a uznanie k učiteľskej práci stali každodennou realitou.

  vedenie Spojenej školy v Prešove

 • Milí rodičia a priatelia školy!

  Obraciame sa na Vás s prosbou prispieť 2% z Vašich daní na zlepšenie kvality vyučovania Vašich detí.

  Poukázané finančné príspevky použijeme na nákup školských pomôcok, príspevky na kultúrne a športové aktivity žiakov.

  Všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie, vopred ďakujeme.

  Tlačivo na stiahnutie: vyhlasenie_-_2_.pdf

 • Náš kolega JURAJ BEŇAČKA sa môže od 8. mája hrdiť titulom AMOS SYMPAŤÁK,  ktorý získal v rámci celoslovenskej súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý Amos

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

  Pozrite si - čas 17:25: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11666/125261#1042

   

 • Na pôde našej školy sa konala beseda so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Krajňákom. Podujatie bolo vyvrcholením aktivít realizovaných v rámci projektu Som zodpovedný euroobčan, ktorým sa naša škola zapája do súťaže Euroscola 2018.

 • Dňa 8. 11. 2017 sa v telocvični na Bernolákovej ulici v Prešove odohralo okresné kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 8 chlapčenských a 6 dievčenských tímov. Družstvo žiakov našej školy v zložení Maximilián Kožuško (2.C) a Jakub Hrabek (4.E) nakoniec obsadilo pekné 3. miesto. Na turnaji štartovali aj Timea Mattová (2.A) a Alexandra Kužmová (3.A) v súťaži dievčat.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • V októbri sme sa zapojili do výzvy 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 Literárne osobnosti môjho regiónu

  Cieľ celoslovenského projektu

  Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a k poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

 • Keďže Halloween sa nesie v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí, chodby našej školy sa takýmito bytosťami naozaj naplnili. Žiaci si pripravili masky, nechýbala im nápaditosť, vtipnosť. Súťažili sme o najkrajšiu tekvicu a najviac masiek v triede.

  Víťazi:

  • najkrajšiu tekvicu vyrobila 1.E trieda
  • najviac masiek bolo v triedach 3.F a 4.E

  Veríme, že ste si tento deň všetci užili yes.

   

 • Aj tento rok sme sa zapojili do jazykového podujatia EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV prostredníctvom aktivít:

  Výstava SVET V OBRÁZKOCH

  JAZYKOLAMY

  Európske jazyky a naši žiaci - vytvorenie projektu

   

   

   

   

 • Tento týždeň končí platnosť Preukazu ISIC/EURO26 tým žiakom, ktorí si platnosť zatiaľ neobnovili.

  Na škole si známku ISIC 09/2018 môžete objednať už len do konca septembra, teda tento týždeň.

  Ďalšie známky sa budú znova cez školu riešiť až o rok, v júni 2018 a v septembri 2018.

  Od 01.10.2017 sa bude dať známka ISIC 09/2018 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk s doručením na domácu adresu.

  Ak si predlžíte preukaz včas, nezostane bez zľavy ani jeden deň.

 • Opäť aj tento rok Pražská vedeckotechnická spoločnosť organizuje súťaž filmov pre stredoškolákov TECHNIKA KOLEM MNE.

  Podrobnosti, prihlášku a pokyny nájdete na http://www.csvts.cz/pvts/

  Čas beží, tak neodkladajte vytvorenie Vášho filmu!

  Praha volá a máte veľkú šancu!

  Začiatočníci sú vítaní - na natočenie filmu postačuje aj mobilný telefón!

 • Do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov boli zvolení:

  Marta Bugošová

  Gabriela Mindášová

   

  Všetkým zúčastneným rodičom ďakujeme za aktívnu účasť na voľbách.

 • V 1. Európskej súťaži SAME WORLD dobrých príkladov v environmentálnom vzdelávaní sme sa umiestnili na 2. mieste.

  Naša škola predložila dobrý príklad v environmentálnom vzdelávaní s názvom Kráľovstvo paradoxov. Za umiestnenie sme získali venú cenu v hodnote 200 € a balíček s drobnými predmetmi s projektovým logom. 

  Táto aktivita ešte postupuje na hodnotenie Európskej hodnotiacej komisii SAME WORLD o najlepšiu európsku vzdelávaciu aktivitu environmentálneho vzdelávania k udržateľnosti, do výberu o hlavnú cenu súťaže – cestu do Sintry v Portugalsku.

 • Dňa 18.5.2017 sa konali preteky v orientačnom behu. Našu školu reprezentovali žiaci na trati dlhej 2350 m a žiačky 1970 m s počtom kontrolných stanovíšť 13 a 16 kontrol. 

  Umiestnenie a postup na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v Piešťanoch 13. 6. - 14. 6. 2017 si vybojovali:

  Branislav Leško z 3.B za jednotlivcov, družstvo chlapcov v zložení Jakub Majirský,Juraj Kivader, Samuel Karniš a Ivan Bomba a družstvo dievčat Silvia Veverková, Zuzana Straková, Timea Brutvanová a Mária Schlosserová 3.A.

 • Krajské majstrovstvá Prešovského kraja v atletike opäť vyhral Matej Baloga zo 4.B triedy. Zabezpečil si tak postup na Majtrovstvá SR v disciplíne 3000 m.

  Blahoželáme a držíme palce na M SR, ktoré sa budú konať v Trnave 11. 5. 2017.

 • Už tretíkrát  sa podarilo našim žiakom postúpiť na Školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo florbale, ktoré sa tentokrát konali v dňoch 24. 4. - 25. 4. 2017 v Trenčíne. V silnej konkurencií vybojovali naši žiaci 6. miesto.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
   

 • V dňoch 21. 4. - 22. 4. 2017 sa v Bratislave uskutočnil 14. ročník celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým dňom v zážitkovom centre vedy Aurelium. Cieľom súťaže SYGA je dať žiakom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. 

  Naši žiaci  Patrik Bednár a Jakub Jakubko zo 4. B triedy v rámci tejto súťaže za projekt modelu veľkokapacitného parkoviska, kde sa vodičom zobrazuje najbližšie voľné parkovacie miesto, získali cenu magazínu Quark. Cieľom ich riešenia, pri ktorom využili PLC automat Siemens S7-1214c, je šetriť čas vodičom a znížiť emisie v podzemných garážach.

 • Naši žiaci v celoštátnej súťaži Meď 2017 sa umiestnili na 1. mieste Michal Šebej Kovaľ z 1. B triedy a na 2. mieste Štefan Kuchár z 3. E triedy. Zároveň sa naša škola umiestnila na 1. mieste (započítavali sa výsledky piatich najlepších žiakov) a získala 250 € na nákup zariadenia určeného na tvorbu rozvodov technických zariadení budov prostredníctvom medených rúr.

  Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy yes

   

 • Dňa 31. 3. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na krajskom kole prehliadky SOČ.  Slávka Salomonová a Branislav Brunári zo 4.A triedy so svojou prácou „Hospodárenie pomocou vertikálnej zelenej záhrady“ obsadili 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy yes.

 • V nasledujúcej tabuľke je zobrazená nezamestnanosť absolventov stredných škôl v okrese Prešov:

  Nezamestnanost.docx

 • Matej Baloga reprezentoval SR v biatlone na Majstrovstvách sveta juniorov, ktoré sa konali v Osrblí 22. 2. - 28. 2. 2017. Vo vytrvalostných pretekoch na strelnici urobil sedem streleckých chýb, a tak obsadil 67. miesto. V šprinte sa posunul na 57. miesto a v stíhacích pretekoch štartoval so stratou 3:43 na vedúceho pretekára a dokázal sa posunúť o 24 pozícií na 33. miesto, na trati stratil dve minúty aj kvôli pádu v poslednom kole.

  Matejovi aj naďalej držíme palce, nech mu to strieľa za nulu a nech beží na plný výkon. wink

 • TOP študijný odbor mechanik nastavovač (4-ročný s maturitou) má perspektívu!

  Viac na: http://dualnysystem.sk/TlacovaSprava.aspx?ArticleId=39

 • V tvrdej konkurencii celoslovenskej súťaže ZENIT v odbore strojárstvo kategória CNC programovanie vynikajúce výsledky - 1. miesto - dosiahol Dominik Tupta zo 4. C triedy.

  Vedenie Spojenej školy ďakuje Dominikovi za vzornú reprezentáciu školy a  blahoželá k dosiahnutým výsledkom. 

 • Väčšina našich žiakov  - prvákov využila jedinečnú príležitosť zalyžovať si so svojimi spolužiakmi a učiteľmi v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice. Začiatočníci sa naučili lyžovať, pokročilí si svoju techniku zdokonalili a všetci žiaci absolvovali lyžiarsky kurz úspešne. 

 • 18. januára 2017 sa konalo obvodové kolo Olympiády v anglickom jazyku. Erik JAVORSKÝ zo 4. F triedy obsadil 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Aj vďaka spoločnosti SPINEA zažil Prešov 4.12.2016 Mikulášsky beh, na ktorom sa zúčastinili žiaci našej školy - z 1. A Adam Tomeček a z 2. B triedy Tomáš Vaško, Matej Grohoľ a Dominik Sabo. Večerný nesúťažný zážitkový beh mal trať dlhú 3 km a zúčastnilo sa ho viac ako 250 bežcov. Trať viedla cez ulice Hlavná, Svätoplukova, Kmeťovo stromoradie, Metodova a späť na Hlavnú.

  Ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy! yes

   

 • V medzinárodnej súťaži IT junior 2016 v Prahe sme zahviezdili a získali 2. miesto, a to vďaka žiakom z 3. F triedy Patrikovi Mesarčovi a Marekovi Ferencovi.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Premiér na rokovaní so spoločnosťou SPINEA ocenil spoluprácu spoločnosti s Prešovským samosprávnym krajom. Tí na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove vytvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy umožňujúce duálne vzdelávanie žiakov. Ako potvrdil výkonný raditeľ spoločnosti SPINEA Ľubomír Bezák, v tomto roku sa tu pripravuje a zároveň v spoločnosti praxuje prvých deväť žiakov školy. Od budúceho roka budú prijímať nielen nových žiakov, ale aj ľudí na rekvalifikáciu pre potreby podniku... 

 • 23. 11. 2016 sa Zuzka Straková z 3.A triedy a Martin Žihala z 3. D triedy sa zúčastnili Majstrovstiev SR "Silná ruka stredoškolákov" v Banskej Bystrici.

  Výsledky: dievčatá do 60 kg - Zuzka Straková  4. miesto  

                  chlapci do 70 kg - Martin Žihala 3. miesto

  Blahoželáme za dosiahnuté úspechy a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školyyes.

 • Dňa 16.11.2016 sa v telocvični na Bernolákovej ulici v Prešove odohralo okresné kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 7 chlapčenských a 9 dievčenských tímov. Družstvo žiakov našej školy v zložení Branislav Brunári (4.A) a Jakub Hrabek (3.E) obsadilo 1. miesto a vybojovalo si postup do krajského kola. Na turnaji štartovali aj Otília Babuščáková (4.A) a Bianka Bodnárová (2.A) v súťaži dievčat.

  Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Naši chlapci sa 3. 11. 2016 zúčastnili finálového turnaja majstrovstiev okresu vo futsale. Po dvoch remízových zápasoch a jednej prehre sme obsadili konečné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy yes.

 • Choď a foť 2016 je fotografická súťaž najkrajších fotiek Prešovského kraja. Michal Kravec sa umiestnil na 2 mieste v kategórii šport. Fotografie vyberala odborná porota, kde predsedom súťaže je známy fotograf Ján Štovka. Vernisáž sa uskutoční 16.11.2016 v Divadle Jonáša Záborského.

  Mišo, blahoželáme! yes

  Viac informácií:

  http://www.severovychod.sk/aktuality/najkrajsie_fotky_presovskeho_kraja/

 • V tomto duchu sa nesie tohtoročná ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, do ktorej sme sa zapojili aj my. Pre ľudí, ktorí potrebujú krv, sa tak každý žiak našej školy, ktorý daroval krv, stal hrdinom. Ďakujeme!yes
 • Žiaci 3.A triedy vymenili školské lavice za priestory Krajského múzea v Prešove, kde zažili vyučovaciu hodinu trocha inak. Opakovali nadobudnuté vedomosti z 1. svetovej vojny a zároveň spoznávali vojnové cintoríny východného Slovenska.

 • 29. 9. 216 sa uskutočnilo stretnutie s 18 firmami elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Diskutovalo sa o spolupráci s našou školou.

 • Dňa 16.9.2016 sa uskutočnil Atletický štvorboj pre žiakov gymnázia, kde si zmerali sily v disciplínach beh na 100 m, hod granátom, vrh guľou, skok do diaľky, beh na 800 m, 1500 m a 3000 m.
  Najúspešnejší žiaci:        

  1.A - Semanová Stela, Pavlík Adam
  2.A - Bodnárová Bianka, Lendacký David
  3.A - Brutvanová Timea, Špyrka Jozef
  4.A - Babuščáková Otília, Škerhák Tomáš

 • Dňa 22.9.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili prednášky amerického  experta Christiana Piccioliniho na tému extremizmus. Bola to spoveď človeka, ktorý si prešiel celým procesom radikalizácie. Od úplnej oddanosti myšlienkam extrémizmu, až k vytriezveniu, prehodnoteniu dovtedajšieho života a boju proti akejkoľvek jeho podobe. 

  Svoj životný príbeh spísal po rokoch  do memoárov s názvom Romantic Violence: Memoirs of an American Skinhead  a v roku 2010 sa stal spoluzakladateľom organizácie Life after Hate (Život po nenávisti). Prostredníctvom nej sa  venuje osvetovým aktivitám proti radikalizácii mládeže a pravicovému extrémizmu. 

 • 2.6.2016 žiak Matej BALOGA z 3.B triedy reprezentoval našu školu v behu na 3000 m na školských majstrovstvách Slovenska v atletike, ktoré sa konali na Štiavničkách v Banskej Bystrici. S časom 09:28 získal 3.miesto. BLAHOŽELÁME!

 • Dňa 5.4.2016 sa chlapci našej školy zúčastnili majstrovstiev Prešovského kraja vo florbale. Napriek silným súperom sa našim chlapcom podarilo opať získať 1. miesto a priblížiť sa o krok bližšie k vysnívanému titulu majstrov Slovenska. Držíme im palce vo finálových zápasoch.

 • Na Majstrovstvách SR v jude, ktoré sa konali 20. 3. 2016 v Banskej Bystrici, sa umiestnil Kamil Lastivka z 3. F triedy v kategórii juniori do 66 kg na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

 • Finančnú odmenu 400 € pre školu za 3. miesto v súťaži STROJÁR - INOVÁTOR získal Filip KOS z 5. A triedy. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Dňa 18.3. 2016 sa uskutočnili majstrovstvá okresu vo florbale. Naši chlapci mali jasný cieľ - postup na krajské majstrovstvá. Nesklamali a postúpili jednoznačným spôsobom.  Snáď sa nenecháme rozhodiť, máme na to, aby sme dosiahli opäť víťazstvo. Tak teda držíme palce! yes

 • Matej Baloga z 3.B triedy vybojoval dňa 6. 3. 2016 titul na Majstrovstvách Slovenskej republiky v biatlone v pretekoch s hromadným štartom. Srdečne blahoželáme!

 • Spojená škola sa môže pýšiť novým Centrom odborného vzdelávania a prípravy, ktoré bolo slávnostne otvorené 26. 2. 2016 za účasti predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, výkonného riaditeľa spoločnosti SPINEA, s. r. o. Ing. Ľubomíra Bezáka a ďalších významných hostí.

  Centrum odborného vzdelávania pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie bude miestom stretávania sa žiakov našej  školy, tak aj iných satelitných stredných škôl a žiakov základných škôl s odborníkmi v oblasti automatizácie a robotizácie z radov našich učiteľov a zamestnávateľov, miesto s nadštandardným personálnym i materiálnym vybavením od firiem z oblasti elektrotechniky, automatizácie a robotizácie a informačných technológií.

 • Vďaka PSK a spoločnosti SPINEA, s. r. o. vzniklo v priestoroch našej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktoré má slúžiť žiakom školy na to, aby získali lepšie vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti  v oblasti automatizačnej techniky a výroby súčiastok pomocou CNC strojov. Spoločnosť SPINEA, s. r. o. má záujem, aby naši žiaci vychádzali z tejto školy úplne pripravení pre ich firmu.

  Viac o spoločnosti SPINEA, s. r. o.: http://www.etrend.sk/ekonomika/uspechy-presovskej-spolocnosti-spinea-s-r-o.html

 • Naša škola ponúka študijné odbory, ktoré majú perspektívu a budúcnosť, absolventom ponúka umiestnenie sa na trhu práce.

  Viac sa dočítate na:

  http://profesia.pravda.sk/studium/clanok/382305-ake-stredne-skoly-su-najviac-ziadane/

 • 9. 2. 2016 v telocvični školy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie celoslovenskej súťaže ZENIT 2016, ktorého sa zúčastnili primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová, vedúci odboru školstva PSK Ing. Karol Lacko, PhD., Mgr. Stanislav Slačka - predseda Celoštátnej odbornej komisie ZENIT a mnoho ďalších hostí.

  Viac: fotoalbum ZENIT 2016

 • Matej Baloga na Majstrovstvách sveta biatlonu v Rumunsku bol najúspešnejší z trojice slovenských kadetov. Matej bol so svojimi výsledkami spokojný, zaznamenal tri umiestnenia do 30. miesta (30, 27, 23). Blahoželáme! yes

   

 • V dňoch 9. 2. - 11. 2. 2016 sa konalo celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve. Róbert VAŇO sa stal víťazom v kategórii strojárstvo. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. yes

 • Dňa 21.12. 2015 sa uskutočnil vianočný turnaj vo florbale medzi žiakmi našej školy. Do absolútneho finále postúpili s veľkým prekvapením 4. A a 1. C trieda. Na stupeň víťazov sa nakoniec postavila 1. C trieda.

  Na 2. mieste skončila 4. A a 3. miesto si vybojovala 4. C trieda. 
  Šport je v tom krásny, že nikdy nevieme, ako sa to nakoniec skončí... wink

 • Základným cieľom verejnej zbierky Hodina deťom je iniciovanie a podpora trvalých, pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí. Aj my sme boli 4. 12. 2015 mostom medzi tými, ktorí chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú.

 • 2. 12. 2015 sa konalo na našej škole krajské  kolo v súťaži ZENIT pre odbor strojárstvo, kde svoje vedomosti  a zručnosti preukázali Róbert Vaňo 1. miesto a Filip Kos 2. miesto v kategórii B2 a Dominik Tupta 3. miesto v kategórii B1. Blahoželáme  a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • V búrlivom finále Silná ruka stredoškolákov 2015 na Majstrovstvách SR získal 2. miesto Martin ŽIHALA z 2. D triedy. 

  Srdečne blahoželáme! yes

  Viac na: SILNa_RUKA_STREDOSKOLaKOV_BB.pdf

 • 19.11.2015 sa v obchodnom centre MAX v Poprade uskutočnilo krajské kolo v pretláčaní rukou stredoškolákov.

  Umiestnenie našich žiakov: do 80 kg   1.miesto Jozef Kriš 

                                               do 65 kg  1.miesto Martin Žihala

                                               do 65 kg  3.miesto Dávid Funtal  Všetci postúpili do slovenského finále, ktoré sa uskutočni dňa 27.11.2015 v Banskej Bystrici. Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov!
 • Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík vidí veľký zmysel v podpise zmluvy medzi spoločnosťou SPINEA a Spojenou školou, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

  Traja prešovskí partneri - výrobca presných reduktorov, spoločnosť SPINEA, Spojená škola, Ľ.  Podjavorinskej 22 v Prešove a Prešovský samosprávny kraj  podpísali dohodu vytvorenia centra odborného vzdelávania a prípravy. 

  Ako uviedol riaditeľ Spojenej školy Ing. Anton Muška, centrum má slúžiť žiakom školy na to, aby získali lepšie vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti v oblasti automatizačnej techniky a výroby súčiastok pomocou CNC strojov.

  Čítajte viac: 

 • Na www.facebook.com - Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov - pribudol fotoalbum z imatrikulácie prvákov pod názvom Imatrikulácia 2015

   

Počet návštev: 7587846