Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie
 • Týždeň ľudských práv
 • Mikuláš na našej škole

  Ako to už tradične na našej škole býva, aj tento rok k nám chodil Mikuláš  so svojimi pomocníkmi. Naladil nás na vianočnú atmosféru a  potešil kultúrnym vystúpením. Ďakujeme!

 • Nová CNC brúska v Spojenej škole na Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove s podporou zriaďovateľa aj zamestnávateľa

   

  Dňa 30. novembra 2018 prevzal riaditeľ Spojenej školy v Prešove ďalší CNC obrábací stroj, a to CNC brúsku od výrobcu Brousící stroje Kučera s. r. o., ktorú Spojená škola získala zo združených prostriedkov v hodnote 70 000.- €. Zriaďovateľ školy, Prešovský samosprávny kraj, na zakúpenie brúsky prispel čiastkou 40 000.- € a čiastkou 30 000.- € prispela firma SPINEA, s.r.o., pre ktorú budeme pripravovať žiakov na veľmi presné brúsenie v študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač (MN) a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POaZSaZ).

  Zakúpením tejto brúsky Prešovský samosprávny kraj podporil odborné vzdelávanie žiakov Spojenej školy a v spolupráci so spoločnosťou SPINEA, s.r.o. rozšíril možnosti vzdelávania žiakov v študijných odboroch MN a POaZSaZ o presné brúsenie.

 • Deň otvorených dverí
 • Prešovský Mikulášsky beh 2018

  2. 12. 2018 sa žiaci našej školy Matej Krompaský z 2. D triedy, Norbert Staško a Adam Tomeček z 3. A triedy, Róbert Čop a Tomáš Štefaník zo 4.A triedy opäť zapojili do charitatívneho podujatia Prešovský Mikulášsky beh.

  Svojou účasťou sa v uliciach mesta pridali k  mase asi 400 bežcov a užili si večerný beh. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Bowling žiakov stredných škôl

  Víťazstvom v oblastnom kole žiakov stredných škôl v bowlingu si Soňa Kovalčíková z 1.A triedy zabezpečila postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 20. 12. 2018.

  Držíme palce do ďalšieho kola a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   

   

 • Získali sme prestížnu cenu

  Na slávnostnej ceremónii v Bratislave Jakub Úškrt zo 4.E triedy získal strieborné ocenenie prestíížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Cenu si prebral od olympijského víťaza Mateja Tótha a britského veľvyslanca Andrewa Gartha.

  K úspechu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • T. Ragančík, Š. Sedlačko a D. Cauner postúpili do celoštátneho kola súťaže ZENIT

  Dňa 19.11.2018 sa konalo v našej škole krajské kolo odbornej súťaže ZENIT v strojárstve, kde sa našim žiakom podarilo získať cenné úspechy: Tomáš Ragančík z 3. B triedy v kategórii S (pri výrobe súčiastky sa používajú základné operácie strojného obrábania) a  Šimon Sedlačko z 3. E triedy v kategórii R (pri výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy) získali 1. miesto. 

  27. 11. 2018 v krajskom kole ZENIT v elektronike získal Dávid Cauner z 2.F triedy 2. miesto.

  Všetci traja žiaci si zabezpečili postup do celoštátneho finále súťaže. Držíme im palce a veríme, že sa im podarí svoj postup obhájiť aj v konkurencii ostatných víťazov krajských kôl.

  K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Výsledkové listiny

  KK_zenit_2018_stroj_vysledkova_listina.pdf

  Zenit-elektro-vysledkyKK2018v.pdf

 • Jozef Huňady - absolútny majster SR

  Jozef HUŇADY zo 4.D triedy získal prvenstvo v celoslovenskom finále súťaže Silnej ruky stredoškolákov a stal majstrom Slovenska v kategórii nad 80 kg a taktiež absolútnym majstrom SR.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Otestovali sme si digitálnu inteligenciu

  Pod vedením Mgr. Juraja Beňačku sa naši žiaci zapojili do celoslovenského súťažného projektu Digitálna škola, v rámci ktorého absolvovali test z oblasti internetovej bezpečnosti. Súťaže sa zúčastnilo 63 škôl, nám patrí 8. miesto. V rámci východu sme obsadili 2. miesto.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Deň zdravej výživy

  Deň 14.11.2018 sme v našej škole venovali diskúsii o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Žiačky 1.A triedy pripravili ochutnávku zdravých jedál a ponúkali informácie o dôležitosti vyváženej stravy a správnych stravovacích návykoch. Všetkým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu.

 • Súťaž v bowlingu

  Kabinet telesnej a športovej výchovy organizuje školské kolo v bowlingu 21. 11. 2018 o 14:00 hod. v reštaurácii Šport - Solivar.

  Viac informácií poskytne PaedDr. P. Krajč.

 • 3. miesto pre Mišku Olšavskú!

  Michaela Olšavská zo 4.F triedy obsadila 3. miesto na celoslovenskej súťaži Mobil fest - súťaž krátkych filmov v kategórii dospelí. Odovzdávanie prebehlo v Košiciach s ambasádorom súťaž Mariánom Čekovským.

  Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Postúpili sme do celoslovenského finále

  9. 11. 2018  sa žiaci našej školy zúčastnili oblastného kola súťaže Silná ruka stredných škôl pre stredoškolákov.

  Jozef Huňady zo 4.D triedy bol mimoriadne úspešný - v kategórii nad 80 kg zvíťazil a zabezpečil si tak postup do celoslovenského finále v Košiciach.  

  Naša škola skončila na 2. mieste v hodnotení škôl.

  Za vzornú reprezentáciu našej školy patrí zúčastneným žiakom pochvala a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Silná ruka 2018

  Kabinet TSV organizuje školské kolo súťaže SILNÁ RUKA 2018, a to 25. 10. 2018 (štvrtok) o 14:30 hod. v posilňovni školy.

  Bližšie informácie poskytne PaedDr. Peter Krajč

 • Stolnotenisový turnaj

  Dňa 11. 10. 2018 o 14:40 hod. sa uskutoční stolnotenisový turnaj.

  Bližšie informácie Vám poskytne PaedDr. P. Krajč

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do Európskeho dňa jazykov. Žiaci vytvorili stánky krajín EÚ, v ktorých ponúkali tradičné dobroty – typické pre krajiny EÚ. Pri slovenskom stánku žiaci vítali návštevníkov chlebom a soľou. K tomu ešte syrové korbáčiky a údená parenica. V anglickom stánku bol pripravený čaj s mliekom. Nemecké keksíky, belgické pralinky, holandský syr, croissanty...a iné dobroty. Úsmevné prekvapenie čakalo pri francúzskom stánku. Slimáky. Živé...

  Žiaci si overili vedomosti o EÚ v kvíze, v ktorom boli ocenení traja najlepší: Vladimír Tkáč z 3.C, Alex Repjak z 2.F a Dávid Janík z 1.B triedy

 • Ocenení žiaci v programe DofE

  14. 9. 2018 v sále PKO Čierny orol  v Prešove si aj naši žiaci prevzali prestížne ocenenie na slávnostnej ceremónii v rámci odovzdávania bronzových medailí programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Žiaci boli ocenení za svoju polročnú vytrvalosť pri zdolávaní cieľov v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo. Vyvrcholením programu v každej úrovni je absolvovanie dobrodružných expedícií.

  Odovzdávania tohto medzinárodne prestížneho ocenenia sa zúčastnil aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth, ktorý bol jedným z hlavných oceňovateľov.

  Absolventi programu sú vo svete mimoriadne žiadaní na trhu práce či univerzitách, keďže im DofE zabezpečí rozvoj vlastností ako vytrvalosť, zodpovednosť, plánovanie či riešenie problémov. 

  Ak chceš zažiť aj ty dobrodružstvo a získať ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta, prihlás sa do rozvojového programu DofE, ktorý ti pomôže dotiahnuť ciele do úspešného konca! Prihlasovanie je otvorené do 28. septembra 2018. V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Miroslavu Priščákovú alebo Mgr. Ota Sokolovského.

 • Začiatok školského roka

  Rozpis učební: 3._9._2018.pdf

 • Inštrukcie pre prvákov k používaniu preukazu ISIC EURO 26