Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie
 • Výsledky volieb do Rady školy

  V dňoch 11. 1.  a 18. 1. 2018 sa uskutočnili voľby členov do Rady školy. Členmi Rady školy sa stali:

  kategória rodičia: Marta Bugošová, Katarína Lehotská, Vladimír Macej

  kategória pedagogickí zamestnanci školy: Jaroslav Knap, PaedDr. Magdaléna Semanová

  kategória ostatní zamestnanci školy: Mgr. Erika Palášthyová

  kategória žiaci: Martin Bugoš

  Všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili volieb, ďakujeme.

   

 • Voľby do Rady školy - 2. kolo

  Vážení rodičia!

  Keďže volieb do Rady školy sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov - rodičov, riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo volieb, ktoré sa uskutočnia 18. 1. 2018 (štvrtok) od 15:30 hod. do 17:00 hod.  v jedálni školy. 

  Budeme radi, ak si nájdete čas a volieb sa zúčastnite.

  Ďakujeme za pochopenie

   

 • Voľby členov do Rady školy
 • 2 %

  Milí rodičia a priatelia školy!

  Obraciame sa na Vás s prosbou prispieť 2% z Vašich daní na zlepšenie kvality vyučovania Vašich detí.

  Poukázané finančné príspevky použijeme na nákup školských pomôcok, príspevky na kultúrne a športové aktivity žiakov.

  Všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie, vopred ďakujeme.

  Tlačivo na stiahnutie:Vyhlasenie_2_.pdf

 • Úspešný nový rok!
 • Vianočný turnaj vo florbale

  Dňa 21.12.2017 sa uskutočnil na našej škole vianočný turnaj o putovný pohár riaditela školy vo florbale. Súťaže sa zúčastnilo 14 tried zo všetkých ročníkov. Po pekných výkonoch nakoniec zvíťazili chlapci zo 4. D triedy, na 2. mieste sa umiestnila 2. F trieda a na 3. mieste skončila 2.A trieda. Srdečne blahoželáme!

 • Hokejový slovenský unikát. V Prešove vznikol projekt stredoškolskej hokejovej akadémie!
 • Na pôde PSK Arény a Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej v Prešove vznikne 1. stredoškolská hokejová akadémia ​​​​​​​
 • Rekvalifikačné kurzy PROGRAMOVANIE OBRÁBACÍCH CNC STROJOV

  Spojená škola organizuje rekvalifikačné kurzy vzdelávania dospelých PROGRAMOVANIE OBRÁBACÍCH CNC STROJOV. Požadované vzdelanie: minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore alebo príbuznom odbore, príp. vysokoškolské vzdelanie technického smeru

  Základná cena kurzu pre samoplatiteľa je 650 €.

 • Študenti do Európy

  Na pôde našej školy sa konala beseda so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Krajňákom. Podujatie bolo vyvrcholením aktivít realizovaných v rámci projektu Som zodpovedný euroobčan, ktorým sa naša škola zapája do súťaže Euroscola 2018.

 • Mgr. Juraj BEŇAČKA na návšteve u prezidenta

  Prezident Andrej Kiska 7. 11. 2017 prijal semifinalistov ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos. 

  Viac informácií: https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-oblubenych-ucitelov-z-ankety-zlaty-amos/

 • M. Kožuško a J. Hrabek získali 3. miesto

  Dňa 8. 11. 2017 sa v telocvični na Bernolákovej ulici v Prešove odohralo okresné kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 8 chlapčenských a 6 dievčenských tímov. Družstvo žiakov našej školy v zložení Maximilián Kožuško (2.C) a Jakub Hrabek (4.E) nakoniec obsadilo pekné 3. miesto. Na turnaji štartovali aj Timea Mattová (2.A) a Alexandra Kužmová (3.A) v súťaži dievčat.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

   

 • Opäť sme sa zapojili do celoslovenského projektu

  V októbri sme sa zapojili do výzvy 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy,  ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave  k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 Literárne osobnosti môjho regiónu

  Cieľ celoslovenského projektu

  Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a k poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

  Ďakujeme žiakom 2.D, 2.F, 3.D a 3.F triedy, ktorí vytvorili 88 záložiek pre kamarátov zo SOŠ v Holíči. Do balíka sme im pribalili aj propagačné materiály o PSK a našej Spojenej škole.

 • Zapojte sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu!

  Viac informácií: DOFE.pdf

 • Halloween 2017

  Keďže Halloween sa nesie v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí, chodby našej školy sa takýmito bytosťami naozaj naplnili. Žiaci si pripravili masky, nechýbala im nápaditosť, vtipnosť. Súťažili sme o najkrajšiu tekvicu a najviac masiek v triede.

  Víťazi:

  • najkrajšiu tekvicu vyrobila 1.E trieda
  • najviac masiek bolo v triedach 3.F a 4.E

  Veríme, že ste si tento deň všetci užili yes.

   

 • Európsky deň jazykov

  Aj tento rok sme sa zapojili do jazykového podujatia EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV prostredníctvom aktivít:

  Výstava SVET V OBRÁZKOCH

  JAZYKOLAMY

  Európske jazyky a naši žiaci - vytvorenie projektu

   

   

   

   

 • UPOZORNENIE K PREUKAZU ISIC/EURO 26

  Tento týždeň končí platnosť Preukazu ISIC/EURO26 tým žiakom, ktorí si platnosť zatiaľ neobnovili.

  Na škole si známku ISIC 09/2018 môžete objednať už len do konca septembra, teda tento týždeň.

  Ďalšie známky sa budú znova cez školu riešiť až o rok, v júni 2018 a v septembri 2018.

  Od 01.10.2017 sa bude dať známka ISIC 09/2018 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk s doručením na domácu adresu.

  Ak si predlžíte preukaz včas, nezostane bez zľavy ani jeden deň.

 • Súťaž filmov pre stredoškolákov

  Opäť aj tento rok Pražská vedeckotechnická spoločnosť organizuje súťaž filmov pre stredoškolákov TECHNIKA KOLEM MNE.

  Podrobnosti, prihlášku a pokyny nájdete na http://www.csvts.cz/pvts/

  Čas beží, tak neodkladajte vytvorenie Vášho filmu!

  Praha volá a máte veľkú šancu!

  Začiatočníci sú vítaní - na natočenie filmu postačuje aj mobilný telefón!

 • Výsledky volieb do Rady školy

  Do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov boli zvolení:

  Marta Bugošová

  Gabriela Mindášová

   

  Všetkým zúčastneným rodičom ďakujeme za aktívnu účasť na voľbách.

 • Kúp učebnice a lacno predaj

strana: