Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie
 • Poďakovanie primátorky mesta

  Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová vyjadrila poďakovanie žiakom za aktívnu účasť na festivale priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto 2018.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy tým žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

 • 1. miesto

  15. 6. 2018 sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže žiakov stredných škôl v netradičných disciplínach s názvom Pentapolitana, čo bolo združenie piatich najvýznamnejších hornouhorských slobodných kráľovských miest Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov. V celkovom hodnotení družstiev dievčat sme získali 1. miesto.

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  19. 6. 2018 sa uskutoční na našej škole 2. kolo prijímacích skúšok do týchto študijných odborov:

  7902 J 77 - gymnázium - šport

  2411 K - mechanik nastavovač

  2413 K - mechanik strojov a zariadení

  2426 K - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  2697 K - mechanik elektrotechnik

   

 • Výsledky prijímacích skúšok - 17. 5. 2018

  Výsledky prijímacích skúšok

  mechanik mechatronik - mechanik_mechatronik.PDF

  mechanik elektrotechnik - mechanik_elektrotechnik(1).pdf

  mechanik počítačových sietí - mechanik_pocitacovych_sieti(1).pdf

  mechanik nastavovač - mechanik_nastavovac.PDF

  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - programator_obrabacich_a_zvaracich_strojov_a_zariadeni(1).pdf

  grafik digitálnych médií - grafik_digitalnych_medii(1).pdf


  Vysvetlivky:

  PP - prijatý

  NM - neprijatý 

  N1 - nezúčastnil sa prijímacích skúšok

 • Výsledky prijímacích skúšok - 14. 5. 2018

  Výsledky prijímacích skúšok

  mechanik mechatronik - 2679_K_mechanik_mechatronik.PDF

  mechanik elektrotechnik - 2697_K_mechanik_elektrotechnik.PDF

  mechanik počítačových sietí - 2682_K_mechanik_pocitacovych_sieti.PDF

  mechanik nastavovač - 2411_K_mechanik_nastavovac.PDF

  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 2426_K_programator_obrabacich_a_zvaracich_strojov_a_zariadeni.PDF

  grafik digitálnych médií - 3447_K_grafik_digitalnych_medii.PDF

  mechanik strojov a zariadení - 2413_K_mechanik_strojov_a_zariadeni.PDF

  Vysvetlivky:

  PP - prijatý

  NM - neprijatý 

  N1 - nezúčastnil sa prijímacích skúšok

 • Majstrovstvá okresu v atletike

  Dňa 4. 5. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike stredných škôl. Napriek horúčave, ktorá panovala, podali všetci naši žiaci bojovné výkony a dosiahli aj niekoľko výborných výsledkov.

  Timea Brutvanová 4.A obsadila 2 x 2.miesto v behu na 100 metrov a skoku do výšky. Pekné 3.miesto získal v hode oštepom Samuel Karniš 4.A .

  Pochvalu si však zaslúžia všetci reprezentanti našej školy za odhodlanie a bojovnosť.

  Našu školu reprezentovali: Timea Brutvanová, Silvia Veverková, Richard Berdis, Alexander Fusek, Samuel Gladiš, Tadeáš Hovanec, Dominik Hudák, Jonatán Juhaščin, Samuel Karniš, Matej Krompašský, Lukáš Matej, Adam Pavlík, Matej Stanko, Róbert Čop, Erik Gazdačko.

 • Výsledky EČ MS 2018

  Výsledky externej časti MS 2018 si môžete pozrieť po prihlásení sa do internetovej žiackej knižky.

 • DEŇ ZEME
 • Vyhodnotenie súťaže v modelovaní SOLID EDGE ST8
 • Máme 2. miesto!

   

   

   

  Na krajských Majstrovstvách stredných škôl vo florbale naši chlapci opäť ukázali veľké športové srdce. Prebojovali sa až do finále, v ktorom podľahli 2:0 a obsadili tak konečné 2. miesto. Gratulujeme a želáme ešte veľa športových úspechov!

 • Zapojte sa do súťaže!
 • Mgr. Juraj BEŇAČKA na návšteve u prezidenta

  Prezident Andrej Kiska 7. 11. 2017 prijal semifinalistov ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos. 

  Viac informácií: https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-oblubenych-ucitelov-z-ankety-zlaty-amos/

 • Výsledky talentových skúšok

  Výsledky talentových skúšok: Vysledky_talentovych_skusok.pdf

  vysvetlivky:

  TP - prijatý

  TN - neprijatý

  TC - nezúčastnil sa

  Zápis do 1. ročníka študijného odboru gymnázium - šport sa uskutoční 9. 4. 2018 od 7:30 hod. do 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok.

 • Postúpili sme na Majstrovstvá kraja vo florbale

  Dňa 27. 3. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu vo florbale. Po vynikajúcich výkonoch sme suverénne postúpili na Majstrovstvá kraja, ktoré budú 12. 4. 2018 opäť na našej škole. Príďte nás všetci povzbudiť, budeme to potrebovať. 

 • Nebude to také ľahké, ...

  Čas temnôt, náreku úbohých študentských duší končí. Začína sa tvrdá práca!

  Tak teda veľa šťastia, nervov, drahí maturanti!

   

 • Opäť sme darovali krv

  Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, ktorá vyzýva najmä mladých ľudí, aby darovali krv a boli tak nielen na Valentína o kvapku lepší.

  Všetkým darcom patrí veľké ďakujeme!!!

 • Zmena v rozvrhu hodín

  Od 5. 2. 2018 platí nový rozvrh hodín, ktorý je zverejnený v sekcii ROZVRH HODÍN.

 • Výsledky školského kola SOČ

  9. februára 2018 sa na našej škole konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojilo 28 žiakov, ktorí pred hodnotiacimi komisiami prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Tento rok sa súťažilo v siedmich kategóriách. Každý súťažiaci krátkou prezentáciou opísal svoju prácu a predviedol jej funkcionalitu.

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

  Výsledková listina: Vysledkova_listina_skolske_kolo_2017_2018.pdf

 • Školské kolo SOČ
 • Dotazník zameraný na využívanie vzdelávacích poukazov

  V súčasnoti prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch. 

  Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2

  Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

strana: