• Krúžky

    • 3D a 2D modelovanie a www šachy
    • eTwinning
    • Kulturistický krúžok
    • Programovanie CNC strojov
    • Stolný tenis
    • Šach a dáma
    • Školská TV LP 22 - videoeditácia, moderovanie
    • Tvorba interaktívnych webových stránok
    • Volejbalový krúžok