• WiFi EDU student

     • Nadpis

     • Na tejto stránke je uverejnený postup pre pripojenie súkromných zariadení do WiFi siete EDU WiFi na našej škole (Spojená škola,  Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov). Samozrejme, pripojeniu musí predchádzať získanie prístupového mena a hesla.

      Pripojenie platí pre žiakov Spojenej školy,  Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov

      Pre žiakov je dostupná WiFi sieť - EDU-student, kde nie sú potrebné certifikáty, ani zložité nastavovanie pripojenia. Je potrebné už len vedieť meno a heslo. Táto úprava umožňuje pripojiť sa širšiemu spektru mobilných zariadení, napr. aj androidom, ktoré doteraz mali problém.

      Zároveň toto meno a heslo platí na ľubovoľnej strednej škole na Slovensku, kde používajú systém EDU WiFi.
      Ako na to?

      Stále platí, že o konto musíte požiadať mailom na adrese wifi@spojenaskola.sk
      Údaje do systému kontrolujeme a zadávame približne raz týždenne, tak buďťe trpezliví!

      V správe uveďte: meno - priezvisko - triedu - e-mailovú adresu (na ktorú vám pošleme vygenerované meno a heslo).

      Po odsúhlasení správcom vám tento na základe príslušnosti ku škole a zadaného priezviska a mena používateľa zostaví názov účtu nasledovne:
      priezvisko + prvé písmeno mena + poradové číslo reťazca + @ + číslo školy (naša = 00052).

      Napríklad žiakom Mráz Ján, Mráz Jozef budú vygenerované názvy účtov:
      mrazj@00052, mrazj01@00052.

      Heslo bude vygenerované počítačom a zaslané automaticky e-mailom na vami zadanú adresu.
      V správe budete tiež vyzvaní na zmenu hesla za svoje vlastné, avšak musí obsahovať veľké a malé písmená a čísla (po prihlásení budete ešte usmernení). S týmto menom a heslom sa prihlásite do siete. Podporované sú všetky služby.

      Heslo sa nedáva do počítača - nie je to WiFi SSID heslo.
      Zvoľte si sieť EDU-student, sieť vás prihlási automaticky - bez hesla, ale pri pokuse o načítanie akejkoľvek stránky sa zobrazí prihlasovací formulár, do ktorého zadáte meno a heslo - ak je správne, pokračujete ďalej v prezeraní internetu.

      Odhlásenie
      Prihlásený používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z aplikácie zatvorením internetového prehliadača alebo po kliknutí na odkaz "odhlásiť" (v pravom hornom rohu).
      Pri nečinnosti používateľa (viac ako 60 minút) bude tento automaticky odhlásený.