• Pedagogický zbor a ostatní zamestnanci

    • Mgr. Ján Holub
    • Mgr. Ján HolubRiaditeľ
     riaditel@spojenaskola.sk
    • Mgr. Iveta Šebová
    • Mgr. Iveta ŠebováŠtatutárna zástupkyňa riaditeľa
     zastupca@spojenaskola.sk
    • Ing. Mária Angelovičová
    • Ing. Mária AngelovičováZástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety
     maria.angelovicova@spojenaskola.sk
    • Ing. Ladislav Mišík, PhD.
    • Ing. Ladislav Mišík, PhD.Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
     ladislav.misik@spojenaskola.sk
    • Mgr. Božena Lorincová
    • Mgr. Božena Lorincovázástupca riaditeĺa školy pre technicko-ekonomické činnosti a správu majetku
     bozena.lorincova@spojenaskola.sk
    • Ján Bakaľar
    • Ján BakaľarMajster odbornej výchovy
     jan.bakalar@spojenaskola.sk
    • Ing. Ivan Baran
    • Ing. Ivan BaranUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.B
     zástupca v triede: IV.B
     ivan.baran@spojenaskola.sk
    • Ing. Ján Čelovský
    • Ing. Ján ČelovskýMajster odbornej výchovy
     jan.celovsky@spojenaskola.sk
    • Ing. Jozef Černický
    • Ing. Jozef ČernickýMajster odbornej výchovy
     jozef.cernicky@spojenaskola.sk
    • Mgr. Ing. Michal Dobránsky
    • Mgr. Ing. Michal DobránskyUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.C
     zástupca v triede: II.E
     michal.dobransky@spojenaskola.sk
    • Bc. Anton Garbár
    • Bc. Anton GarbárMajster odbornej výchovy
     anton.garbar@spojenaskola.sk
    • Ing. Ivan Geci
    • Ing. Ivan GeciUčiteľ
     Triedny učiteľ: IV.F
     zástupca v triede: I.E
     ivan.geci@spojenaskola.sk
    • Bc. Samuel Greš
    • Bc. Samuel GrešMajster odbornej výchovy
     samuel.gres@spojenaskola.sk
    • Mgr. Pavol Horský
    • Mgr. Pavol HorskýMajster odbornej výchovy
     pavol.horsky@spojenaskola.sk
    • Ing. Stanislav Hvišč
    • Ing. Stanislav HviščUčiteľ
     stanislav.hvisc@spojenaskola.sk
    • Mgr. Milota Kallová
    • Mgr. Milota KallováUčiteľka
     zástupca v triede: III.F
     milota.kallova@spojenaskola.sk
    • Ing. Miroslav Káňa, PhD.
    • Ing. Miroslav Káňa, PhD.Učiteľ
     miroslav.kana@spojenaskola.sk
    • Ing. Ľubomír Karaffa, PhD.
    • Ing. Ľubomír Karaffa, PhD.Majster odbornej výchovy
     lubomir.karaffa@spojenaskola.sk
    • Mgr. Ľubomíra Kmecová
    • Mgr. Ľubomíra KmecováUčiteľka
     lubomira.kmecova@spojenaskola.sk
    • Bc. Jaroslav Knap
    • Bc. Jaroslav KnapMajster odbornej výchovy
     jaroslav.knap@spojenaskola.sk
    • Bc. František Koháni
    • Bc. František KohániMajster odbornej výchovy
     frantisek.kohani@spojenaskola.sk
    • Ing. Monika Kubicová
    • Ing. Monika KubicováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
     zástupca v triede: III.E
     monika.kubicova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Jana Kupcová, PhD.
    • PaedDr. Jana Kupcová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.F
     zástupca v triede: I.C
     jana.kupcova@spojenaskola.sk
    • Bc. Stanislav Kušnír
    • Bc. Stanislav KušnírMajster odbornej výchovy
     stanislav.kusnir@spojenaskola.sk
    • Mgr. Stanislava Labašková
    • Mgr. Stanislava Labaškovášpeciálna pedagogička
     stanislava.labaskova@spojenaskola.sk
    • Ing. Mário Lacko, Ing. Paed. IGIP
    • Ing. Mário Lacko, Ing. Paed. IGIPMajster odbornej výchovy
     mario.lacko@spojenaskola.sk
    • Mgr. Matúš Alexander Lavrík
    • Mgr. Matúš Alexander Lavríkškolský psychológ
     matus.lavrik@spojenaskola.sk
    • Ing. Ľuboš Leščinský
    • Ing. Ľuboš LeščinskýUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.D
     zástupca v triede: IV.D
     lubos.lescinsky@spojenaskola.sk
    • Richard Lukáč
    • Richard LukáčMajster odbornej výchovy
     richard.lukac@spojenaskola.sk
    • Mgr. Ivan Ľaš
    • Mgr. Ivan ĽašMajster odbornej výchovy
     ivan.las@spojenaskola.sk
    • Mgr. Jaroslav Macko
    • Mgr. Jaroslav MackoMajster odbornej výchovy
     jaroslav.macko@spojenaskola.sk
    • Mgr. Lenka Macková
    • Mgr. Lenka MackováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.D
     zástupca v triede: II.D
     lenka.mackova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Blanka Matuchová
    • PaedDr. Blanka MatuchováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.C, IV.C, IV.C
     zástupca v triede: II.A
     blanka.matuchova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Peter Matús
    • PaedDr. Peter MatúsUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.B
     zástupca v triede: I.A
     peter.matus@spojenaskola.sk
    • Mgr. Peter Molčan
    • Mgr. Peter MolčanMajster odbornej výchovy
     peter.molcan@spojenaskola.sk
    • Mgr. Jakub Novotný
    • Mgr. Jakub NovotnýUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.D
     zástupca v triede: III.B
     jakub.novotny@spojenaskola.sk
    • Mgr. Erika Palášthyová
    • Mgr. Erika PalášthyováUčiteľka
     erika.palasthyova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Mária Pavlíková
    • Mgr. Mária PavlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.E
     maria.pavlikova@spojenaskola.sk
    • PhDr. Richard Pisarský
    • PhDr. Richard PisarskýUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.E
     zástupca v triede: IV.F
     richard.pisarsky@spojenaskola.sk
    • Mgr. Miroslava Priščáková
    • Mgr. Miroslava PriščákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.C
     zástupca v triede: IV.C
     miroslava.priscakova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Zuzana Procházková
    • Mgr. Zuzana ProcházkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.D
     zástupca v triede: I.D
     zuzana.prochazkova@spojenaskola.sk
    • Tomáš Ragančík
    • Tomáš RagančíkMajster odbornej výchovy
     tomas.ragancik@spojenaskola.sk
    • Ing. Katarína Sániková
    • Ing. Katarína SánikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
     zástupca v triede: IV.E
     katarina.sanikova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Magdaléna Semanová
    • PaedDr. Magdaléna SemanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.E, II.E
     zástupca v triede: I.F
     magdalena.semanova@spojenaskola.sk
    • Bc. Juraj Sičák
    • Bc. Juraj SičákMajster odbornej výchovy
     juraj.sicak@spojenaskola.sk
    • Mgr. Zuzana Sidorová
    • Mgr. Zuzana SidorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
     zástupca v triede: III.C
     zuzana.sidorova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Jakub Smolko
    • Mgr. Jakub SmolkoMajster odbornej výchovy
     jakub.smolko@spojenaskola.sk
    • Mgr. Ing. Oto Sokolovský
    • Mgr. Ing. Oto SokolovskýMajster odbornej výchovy
     oto.sokolovsky@spojenaskola.sk
    • Mgr. Kvetoslava Sopková
    • Mgr. Kvetoslava SopkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.F, I.F
     zástupca v triede: I.B
     kvetoslava.sopkova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Mária Šajgalíková
    • Mgr. Mária ŠajgalíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.E, III.E
     zástupca v triede: II.B
     maria.sajgalikova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Slávka Vaníková
    • Mgr. Slávka VaníkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.C, III.C, III.C
     zástupca v triede: III.D
     slavka.vanikova@spojenaskola.sk
    • Ing. Eva Vitikáč Batešková, PhD.
    • Ing. Eva Vitikáč Batešková, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
     zástupca v triede: II.C
     eva.vitikac.bateskova@spojenaskola.sk
    • Ján Bednár
    • Ján BednárUpratovač
    • Júlia Bednárová
    • Júlia BednárováUpratovačka
    • Monika Bernátová
    • Monika BernátováIná nepedagogická zamestnankyňa
    • Ing. Ivan Geci
    • Ing. Ivan GeciIný nepedagogický zamestnanec
    • Adriana Gregorová
    • Adriana GregorováUpratovačka
    • Ján Holod
    • Ján HolodIný nepedagogický zamestnanec
    • Jozef Horvát
    • Jozef HorvátIný nepedagogický zamestnanec
    • Oľga Jesenková
    • Oľga JesenkováIná nepedagogická zamestnankyňa