Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Anton Muška Riaditeľ
riaditel@spojenaskola.sk
 
 
Mgr. Iveta Šebová Štatutárna zástupkyňa riaditeľa
zastupca@spojenaskola.sk
 
 
Ing. Ivan Baran Zástupca riaditeľa pre odborné predmety a odborný výcvik
ivob@spojenaskola.sk
 
 
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Hlavný majster odbornej výchovy
lacko@spojenaskola.sk
 
 
Ing. Mária Angelovičová Učiteľka
Zástupca v triede: 2.F
maria.angelovicova1@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Babejová Triedna učiteľka: 3.E
Triedna učiteľka: 3.E
Vedie krúžok: Matematický krúžok
babejka@centrum.sk
 
 
Mgr. Juraj Beňačka Učiteľ
Zástupca v triede: 4.F
Zástupca v triede: 4.F
Vedie krúžok: Videoeditácia
jurajbenacka@gmail.com
 
 
Mgr. Darina Bernátová Učiteľka
bernatova.darina@zoznam.sk
 
 
Ing. Ivan Geci Učiteľ
ivan.geci@gmail.com
 
 
Ing. Michal Hudák Učiteľ
mi.hudak@azet.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Kmecová Učiteľka
lubka.kmecova67@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Köryová Triedna učiteľka: 3.F
Triedna učiteľka: 3.F
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 2.C
mkoryova2011@gmail.com
 
 
PaedDr. Peter Krajč Triedny učiteľ: 2.E
Triedny učiteľ: 2.E
Vedie krúžok: Silové športy
krajc.pe@gmail.com
 
 
Ing. Monika Kubicová Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 3.B
monikubi2016@gmail.com
 
 
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Učiteľka
Zástupca v triede: 4.A
jakup147@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Kupčík Učiteľ
kupcik.mar@gmail.com
 
 
Mgr. Amália Labayová Triedna učiteľka: 4.D
Zástupca v triede: 3.A
amalialabayova@gmail.com
 
 
Mgr. Božena Lorincová Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Macková Učiteľka
Zástupca v triede: 3.D
mackovalenka1@gmail.com
 
 
PaedDr. Blanka Matuchová Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 2.E
Zástupca v triede: 2.E
blanche.m@centrum.sk
 
 
PaedDr. Peter Matús Triedny učiteľ: 4.E
Triedny učiteľ: 4.E
matuspeter@yahoo.com
 
 
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Triedny učiteľ: 4.C
Zástupca v triede: 2.D
ladislav.misik@gmail.com
 
 
Ing. Mikuláš Oravec Triedny učiteľ: 3.D
mior.oravec@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Pokorná Učiteľka
Zástupca v triede: 4.B
pokorna.zuzana1@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Priščáková Triedna učiteľka: 4.F
Triedna učiteľka: 4.F
Zástupca v triede: 3.F
Zástupca v triede: 3.F
Vedie krúžok: eTwinning
mirkapriscak@gmail.com
 
 
Ing. Adela Riňaková Triedna učiteľka: 3.C
adela@rinak.sk
 
 
Ing. Katarína Sániková Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 2.B
katkasom@gmail.com
 
 
PaedDr. Magdaléna Semanová Triedna učiteľka: 2.D
dada.semanova@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Sopko Učiteľ
msopko@centrum.sk
 
 
Mgr. Kvetoslava Sopková Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 4.E
Zástupca v triede: 4.E
kvetoslavasopkova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Šajgalíková Triedna učiteľka: 2.C
Triedna učiteľka: 2.C
Triedna učiteľka: 2.C
sajgalik@centrum.sk
 
 
Ing. Daniela Škovranová Učiteľka
Zástupca v triede: 3.C
daniela@skovran.eu
 
 
Mgr. Zuzana Šoltisová Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 3.E
Zástupca v triede: 3.E
vychovnyporadcaspojenask@gmail.com
 
 
Mgr. Slávka Vaníková Učiteľka
Zástupca v triede: 4.D
vani@orangemail.sk
 
 
Mgr. Zuzana Výbošťoková Triedna učiteľka: 2.F
Vedie krúžok: English Club
zuzana.vybostokova1@gmail.com
 
 
Ján Bakalár Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Ján Čelovský Majster odbornej výchovy
yanny.celovsky@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Černický Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: 3D a 2D modelovanie a www šachy
jcjc@pobox.sk
 
 
Bc. Anton Garbár Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Šach a dáma
anton.garbar@gmail.com
 
 
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Majster odbornej výchovy
lubo.centrum.sk@centrum.sk
 
 
Jaroslav Knap Majster odbornej výchovy
jaro23knap@gmail.com
 
 
Marián Kočan Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. František Koháni Majster odbornej výchovy
frantisek.kohani@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Kubánek Majster odbornej výchovy
stefankpo@centrum.sk
 
 
Bc. Stanislav Kušnír Majster odbornej výchovy
m.kstan@pobox.sk
 
 
Mgr. Ivan Ľaš Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Kováčsky krúžok
ivan.las@centrum.sk
 
 
Tomáš Lukáč Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Jaroslav Macko Majster odbornej výchovy
 
 
PhDr. Richard Pisarský Majster odbornej výchovy
pisarsky@gmail.com
 
 
Ing. Robert Roman Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. Juraj Sičák Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Programovanie CNC strojov
juraj.sicak@gmail.com
 
 
Mgr. Jakub Smolko Majster odbornej výchovy
smolko.jakub1@gmail.com
 
 
Mgr. Oto Sokolovský Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Programovanie PLC - Siemens
otosokolovsky@gmail.com
 
 
Bc. Štefan Vrábeľ Majster odbornej výchovy
stefan.vrabel@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018