• Pedagogický zbor

    • Mgr. Ján Holub
    • Mgr. Ján HolubRiaditeľ
     riaditel@spojenaskola.sk
    • Mgr. Iveta Šebová
    • Mgr. Iveta ŠebováŠtatutárna zástupkyňa riaditeľa
     zastupca@spojenaskola.sk
    • Ing. Mária Angelovičová
    • Ing. Mária AngelovičováZástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety
     maria.angelovicova@spojenaskola.sk
    • Ing. Ladislav Mišík, PhD.
    • Ing. Ladislav Mišík, PhD.Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
     ladislav.misik@spojenaskola.sk
    • Mgr. Mária Babejová
    • Mgr. Mária BabejováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.E, I.E
     zástupca v triede: I.B
     maria.babejova@spojenaskola.sk
    • Ján Bakaľar
    • Ján BakaľarMajster odbornej výchovy
     jan.bakalar@spojenaskola.sk
    • Ing. Ivan Baran
    • Ing. Ivan BaranUčiteľ
     zástupca v triede: I.F
     ivan.baran@spojenaskola.sk
    • Mgr. Juraj Beňačka
    • Mgr. Juraj BeňačkaUčiteľ
     Triedny učiteľ: III.E, III.E
     zástupca v triede: II.E
     juraj.benacka@spojenaskola.sk
    • Ing. Ján Čelovský
    • Ing. Ján ČelovskýMajster odbornej výchovy
     jan.celovsky@spojenaskola.sk
    • Ing. Jozef Černický
    • Ing. Jozef ČernickýMajster odbornej výchovy
     jozef.cernicky@spojenaskola.sk
    • RNDr. Magdaléna Gajdošová
    • RNDr. Magdaléna GajdošováUčiteľka
     magdalena.gajdosova@spojenaskola.sk
    • Bc. Anton Garbár
    • Bc. Anton GarbárMajster odbornej výchovy
     anton.garbar@spojenaskola.sk
    • Ing. Ivan Geci
    • Ing. Ivan GeciUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.F
     zástupca v triede: IV.D
     ivan.geci@spojenaskola.sk
    • Samuel Greš
    • Samuel GrešMajster odbornej výchovy
     samuel.gres@spojenaskola.sk
    • Mgr. Pavol Horský
    • Mgr. Pavol HorskýMajster odbornej výchovy
     pavol.horsky@spojenaskola.sk
    • Ing. Michal Hudák
    • Ing. Michal HudákUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.F
     zástupca v triede: III.F
     michal.hudak@spojenaskola.sk
    • Ing. Ľubomír Karaffa, PhD.
    • Ing. Ľubomír Karaffa, PhD.Majster odbornej výchovy
     lubomir.karaffa@spojenaskola.sk
    • Mgr. Ľubomíra Kmecová
    • Mgr. Ľubomíra KmecováUčiteľka
     lubomira.kmecova@spojenaskola.sk
    • Bc. Jaroslav Knap
    • Bc. Jaroslav KnapMajster odbornej výchovy
     jaroslav.knap@spojenaskola.sk
    • Marián Kočan
    • Marián KočanMajster odbornej výchovy
     marian.kocan@spojenaskola.sk
    • Bc. František Koháni
    • Bc. František KohániMajster odbornej výchovy
     frantisek.kohani@spojenaskola.sk
    • Mgr. Marta Krivdová
    • Mgr. Marta KrivdováUčiteľka
     krmarta@gmail.com
    • Ing. Monika Kubicová
    • Ing. Monika KubicováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
     zástupca v triede: II.B
     monika.kubicova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Jana Kupcová, PhD.
    • PaedDr. Jana Kupcová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.F
     zástupca v triede: I.E
     jana.kupcova@spojenaskola.sk
    • Bc. Stanislav Kušnír
    • Bc. Stanislav KušnírMajster odbornej výchovy
     stanislav.kusnir@spojenaskola.sk
    • Ing. Mário Lacko, Ing. Paed. IGIP
    • Ing. Mário Lacko, Ing. Paed. IGIPMajster odbornej výchovy
     mario.lacko@spojenaskola.sk
    • Mgr. Matúš Alexander Lavrík
    • Mgr. Matúš Alexander Lavríkškolský psychológ
     matus.lavrik@spojenaskola.sk
    • Ing. Ľuboš Leščinský
    • Ing. Ľuboš LeščinskýUčiteľ
     lubos.lescinsky@spojenaskola.sk
    • Mgr. Božena Lorincová
    • Mgr. Božena Lorincovázástupca riaditeĺa školy pre technicko-ekonomické činnosti a správu majetku
     bozena.lorincova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Ivan Ľaš
    • Mgr. Ivan ĽašMajster odbornej výchovy
     ivan.las@spojenaskola.sk
    • Mgr. Jaroslav Macko
    • Mgr. Jaroslav MackoMajster odbornej výchovy
     jaroslav.macko@spojenaskola.sk
    • Mgr. Lenka Macková
    • Mgr. Lenka MackováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.D
     zástupca v triede: II.D
     lenka.mackova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Blanka Matuchová
    • PaedDr. Blanka MatuchováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.C, II.C, II.C
     zástupca v triede: IV.C
     blanka.matuchova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Peter Matús
    • PaedDr. Peter MatúsUčiteľ
     Triedny učiteľ: IV.G
     zástupca v triede: IV.F
     peter.matus@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Jana Nemcová
    • PaedDr. Jana NemcováUčiteľka
     jana.nemcova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Jakub Novotný
    • Mgr. Jakub NovotnýUčiteľ
     jakub.novotny@spojenaskola.sk
    • Ing. Mikuláš Oravec
    • Ing. Mikuláš OravecUčiteľ
     Triedny učiteľ: III.B
     zástupca v triede: III.D
     mikulas.oravec@spojenaskola.sk
    • Mgr. Erika Palášthyová
    • Mgr. Erika PalášthyováUčiteľka
     erika.palasthyova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Mária Pavlíková
    • Mgr. Mária PavlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.D
     zástupca v triede: I.C
     maria.pavlikova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Anna Petrigáčová
    • Mgr. Anna Petrigáčovášpeciálna pedagogička
     anna.petrigacova@spojenaskola.sk
    • PhDr. Richard Pisarský
    • PhDr. Richard PisarskýUčiteľ
     zástupca v triede: II.F
     richard.pisarsky@spojenaskola.sk
    • Mgr. Miroslava Priščáková
    • Mgr. Miroslava PriščákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.F
     zástupca v triede: III.C
     miroslava.priscakova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Zuzana Procházková
    • Mgr. Zuzana ProcházkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.D
     zástupca v triede: IV.E
     zuzana.prochazkova@spojenaskola.sk
    • Tomáš Ragančík
    • Tomáš RagančíkMajster odbornej výchovy
     tomas.ragancik@spojenaskola.sk
    • Ing. Adela Riňaková
    • Ing. Adela RiňakováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.E, IV.E
     adela.rinakova@spojenaskola.sk
    • Ing. Robert Roman
    • Ing. Robert RomanMajster odbornej výchovy
     robert.roman@spojenaskola.sk
    • Ing. Katarína Sániková
    • Ing. Katarína SánikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
     zástupca v triede: IV.B
     katarina.sanikova@spojenaskola.sk
    • PaedDr. Magdaléna Semanová
    • PaedDr. Magdaléna SemanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.D
     zástupca v triede: III.E
     magdalena.semanova@spojenaskola.sk
    • Bc. Juraj Sičák
    • Bc. Juraj SičákMajster odbornej výchovy
     juraj.sicak@spojenaskola.sk
    • Mgr. Zuzana Sidorová
    • Mgr. Zuzana SidorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
     zástupca v triede: III.A
     zuzana.sidorova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Jakub Smolko
    • Mgr. Jakub SmolkoMajster odbornej výchovy
     jakub.smolko@spojenaskola.sk
    • Mgr. Oto Sokolovský
    • Mgr. Oto SokolovskýMajster odbornej výchovy
     oto.sokolovsky@spojenaskola.sk
    • Mgr. Martin Sopko
    • Mgr. Martin SopkoTréner
     martin.sopko@spojenaskola.sk
    • Mgr. Mária Šajgalíková
    • Mgr. Mária ŠajgalíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.C, IV.C, IV.C
     zástupca v triede: III.B
     maria.sajgalikova@spojenaskola.sk
    • Ing. Daniela Škovranová
    • Ing. Daniela ŠkovranováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.C, III.C, III.C
     zástupca v triede: II.C
     daniela.skovranova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Zuzana Šoltisová
    • Mgr. Zuzana ŠoltisováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.E
     zástupca v triede: I.D
     zuzana.soltisova@spojenaskola.sk
    • Mgr. Matúš Švorc
    • Mgr. Matúš ŠvorcMajster odbornej výchovy
     matus.svorc@spojenaskola.sk
    • Mgr. Slávka Vaníková
    • Mgr. Slávka VaníkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.C, I.C, I.C
     zástupca v triede: IV.G
     slavka.vanikova@spojenaskola.sk