Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Anton Muška Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@spojenaskola.sk
 
 
Mgr. Iveta Šebová Rozvrh
Štatutárna zástupkyňa riaditeľa
zastupca@spojenaskola.sk
 
 
Ing. Ivan Baran Rozvrh
Zástupca riaditeľa pre odborné predmety a odborný výcvik
ivob@spojenaskola.sk
 
 
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Rozvrh
Hlavný majster odbornej výchovy
lacko@spojenaskola.sk
 
 
Ing. Mária Angelovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: II.F
maria.angelovicova1@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Babejová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
Triedna učiteľka: III.E
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.C
babejka@centrum.sk
 
 
Mgr. Juraj Beňačka Rozvrh
Triedny učiteľ: I.E
Triedny učiteľ: I.E
Zástupca v triede: IV.F
Zástupca v triede: IV.F
Vedie krúžok: Videoeditácia
jurajbenacka@gmail.com
 
 
RNDr. Magdaléna Gajdošová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ivan Geci Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.F
ivan.geci@gmail.com
 
 
Ing. Michal Hudák Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.D
mi.hudak@azet.sk
 
 
Mgr. Milota Kallová Rozvrh
Učiteľka
milota.kallova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Kmecová Rozvrh
Učiteľka
lubka.kmecova67@gmail.com
 
 
Mgr. František Kofrit Rozvrh
Učiteľ
frko1@post.sk
 
 
PaedDr. Peter Krajč Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E
Triedny učiteľ: II.E
Zástupca v triede: I.E
Zástupca v triede: I.E
Vedie krúžok: Stolný tenis
krajc.pe@gmail.com
 
 
Ing. Monika Kubicová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: I.B
monikubi2016@gmail.com
 
 
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: I.F
Zástupca v triede: IV.A
jakup147@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Kupčík Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.E
Zástupca v triede: II.E
Vedie krúžok: Základy prezentovania (sa)
kupcik.mar@gmail.com
 
 
Mgr. Amália Labayová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
Zástupca v triede: III.A
amalialabayova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Lacková Učiteľka
ivanka.lackova@gmail.com
 
 
Mgr. Božena Lorincová Rozvrh
Učiteľka
ekonom@spojenaskola.sk
 
 
Mgr. Lenka Macková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Zástupca v triede: III.D
mackovalenka1@gmail.com
 
 
PaedDr. Blanka Matuchová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: III.E
Zástupca v triede: III.E
blanche.m@centrum.sk
 
 
PaedDr. Peter Matús Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.E
Triedny učiteľ: IV.E
matuspeter@yahoo.com
 
 
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Výroba súčiastok na CNC OS a tvorba programov
ladislav.misik@gmail.com
 
 
Ing. Mikuláš Oravec Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
Zástupca v triede: III.B
mior.oravec@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Palášthyová Rozvrh
Učiteľka
e.palasthyova@gmail.com
 
 
PhDr. Richard Pisarský Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Formálna úprava dokumentov a príprava ich prezentovania
pisarsky@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Pokorná Rozvrh
Učiteľka
pokorna.zuzana1@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Priščáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.F
Triedna učiteľka: IV.F
Zástupca v triede: III.F
Zástupca v triede: III.F
Vedie krúžok: eTwinning
mirkapriscak@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Procházková Rozvrh
Učiteľka
prochazkova.zuzana1970@gmail.com
 
 
Ing. Adela Riňaková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: IV.C
adela@rinak.sk
 
 
Ing. Katarína Sániková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: II.B
katkasom@gmail.com
 
 
PaedDr. Magdaléna Semanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
dada.semanova@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Sopko Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
Zástupca v triede: IV.B
msopko@centrum.sk
 
 
Mgr. Kvetoslava Sopková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: IV.E
Zástupca v triede: IV.E
kvetoslavasopkova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Šajgalíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: II.C
sajgalik@centrum.sk
 
 
Ing. Daniela Škovranová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Triedna učiteľka: I.C
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: III.C
daniela@skovran.eu
 
 
Mgr. Zuzana Šoltisová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: II.D
vychovnyporadcaspojenask@gmail.com
 
 
Mgr. Slávka Vaníková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
Triedna učiteľka: III.F
Zástupca v triede: IV.D
Vedie krúžok: Slovesá
vani@orangemail.sk
 
 
Mgr. Zuzana Výbošťoková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.F
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: English Club
zuzana.vybostokova1@gmail.com
 
 
Mgr. Rudolf Homza Rozvrh
Tréner
rudohomza@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Sopko Tréner
msopko@centrum.sk
 
 
Ján Bakalár Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Ján Čelovský Rozvrh
Majster odbornej výchovy
yanny.celovsky@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Černický Rozvrh
Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: 3D a 2D modelovanie a www šachy
jcjc@pobox.sk
 
 
Bc. Anton Garbár Rozvrh
Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Šach a dáma
anton.garbar@gmail.com
 
 
Samuel Greš Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Rozvrh
Majster odbornej výchovy
lubo.centrum.sk@centrum.sk
 
 
Jaroslav Knap Rozvrh
Majster odbornej výchovy
jaro23knap@gmail.com
 
 
Marián Kočan Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. František Koháni Rozvrh
Majster odbornej výchovy
frantisek.kohani@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Kubánek Rozvrh
Majster odbornej výchovy
stefankpo@centrum.sk
 
 
Bc. Stanislav Kušnír Rozvrh
Majster odbornej výchovy
kstan@pobox.sk
 
 
Mgr. Ivan Ľaš Rozvrh
Majster odbornej výchovy
ivan.las@centrum.sk
 
 
Tomáš Lukáč Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Jaroslav Macko Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Robert Roman Rozvrh
Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Webové stránky a redakčné systémy
 
 
Bc. Juraj Sičák Rozvrh
Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Programovanie CNC strojov
juraj.sicak@gmail.com
 
 
Mgr. Jakub Smolko Rozvrh
Majster odbornej výchovy
smolko.jakub1@gmail.com
 
 
Mgr. Oto Sokolovský Rozvrh
Majster odbornej výchovy
Vedie krúžok: Programovanie PLC
otosokolovsky@gmail.com
 
 
Bc. Štefan Vrábeľ Rozvrh
Majster odbornej výchovy
stefan.vrabel@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019