• Riaditeľ školy

    • Riaditeľ

    • Mgr. Ján HOLUB

     telefón:      0914 203 203

     e-mail:        riaditel@spojenaskola.sk

     Adresa:     Spojená škola

                        Ľ. Podjavorinskej 22

                        080 05 Prešov

      

      zivotopis.pdf