• Školské programy

     • gymnázium

     •                7902 J  GYMNÁZIUM 

                                                          s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy

       

      určené pre žiakov ZŠ, ktorí dosahujú veľmi dobré študijné výsledky

      určené najmä pre žiakov, ktorí sú organizovaní v športových kluboch a dosahujú nadpriemerné športové výsledky

      absolventi sú pripravení na štúdium na vysoké školy rôznych zameraní

      veľmi dobré predpoklady štúdia na Prešovskej univerzite na Fakulte telesnej výchovy

      možnosť maturovať aj zo športovej prípravy

      žiaci študujú podľa rovnakých učebných osnov ako na iných gymnáziách s výnimkou pridania 3 hodín športovej prípravy

       

      Ucebny_plan_-_G_-_od_01.09.2013.pdf

      Ucebny_plan_-G_-_od_1.9.2015.pdf

       7902 J 77  GYMNÁZIUM - ŠPORT

      určené pre žiakov ZŠ, ktorí dosahujú veľmi dobré študijné výsledky

      určené najmä pre žiakov, ktorí sú organizovaní v športových kluboch a dosahujú nadpriemerné športové výsledky

      veľmi dobré predpoklady štúdia na Prešovskej univerzite na Fakulte telesnej výchovy

      možnosť maturovať aj zo športovej prípravy

      absolventi sú po telesnej stránke pripravení absolvovať talentové skúšky na vybrané vysoké školy so zameraním na šport a dôkladne sú zorientovaní v športových disciplínach, hrách a činnostiach po teoretickej stránke aj ich praktickej realizácii

      absolventi dosahujú vysokú športovú výkonnosť, poznajú a uplatňujú vo svojom živote princípy a ideály kalokagatie, sú pripravení venovať sa športu na profesionálnej úrovni

      Ucebny_plan_-_gymnazium_-_sport.pdf