• Prenájom telocvične

    • Prenájom telocvične

    • Cena za 1 hodinu využívania telocvične v čase mimo vyučovacieho procesu je stanovená na 20 € (5 € nájomné + 15 €  energie a služby). Kvôli ekonomickej efektívnosti je možné prenajať si telocvičňu na min. 3 hodiny. 

     kontakt: info@spojenaskola.sk