• Triedy

    • I.B
    • I.BTriedny učiteľ Katarína Sániková
    • I.C
    • I.CTriedny učiteľ Slávka Vaníková
    • I.C
    • I.CTriedny učiteľ Slávka Vaníková
    • I.C
    • I.CTriedny učiteľ Slávka Vaníková
    • I.D
    • I.DTriedny učiteľ Zuzana Procházková
    • I.E
    • I.ETriedny učiteľ Mária Babejová
    • I.E
    • I.ETriedny učiteľ Mária Babejová
    • I.F
    • I.FTriedny učiteľ Michal Hudák
    • II.B
    • II.BTriedny učiteľ Zuzana Sidorová
    • II.C
    • II.CTriedny učiteľ Blanka Matuchová
    • II.C
    • II.CTriedny učiteľ Blanka Matuchová
    • II.C
    • II.CTriedny učiteľ Blanka Matuchová
    • II.D
    • II.DTriedny učiteľ Mária Pavlíková
    • II.E
    • II.ETriedny učiteľ Zuzana Šoltisová
    • II.F
    • II.FTriedny učiteľ Ivan Geci
    • III.A
    • III.ATriedny učiteľ Martin Sopko
    • III.B
    • III.BTriedny učiteľ Mikuláš Oravec
    • III.C
    • III.CTriedny učiteľ Daniela Škovranová
    • III.D
    • III.DTriedny učiteľ Lenka Macková
    • III.E
    • III.ETriedny učiteľ Juraj Beňačka
    • III.F
    • III.FTriedny učiteľ Jana Kupcová
    • IV.B
    • IV.BTriedny učiteľ Monika Kubicová
    • IV.C
    • IV.CTriedny učiteľ Mária Šajgalíková
    • IV.D
    • IV.DTriedny učiteľ Magdaléna Semanová
    • IV.E
    • IV.ETriedny učiteľ Adela Riňaková
    • IV.F
    • IV.FTriedny učiteľ Miroslava Priščáková
    • IV.G
    • IV.GTriedny učiteľ Peter Matús