• Profil školy

     • Profil školy

     •                                                                              

                                            
       

       Spojená škola má 2 organizačné zložky:


      1. stredná odborná škola technická

      2. gymnázium

       

      • na strednej odbornej škole ponúkame 7 školských vzdelávacích programov
      • na gymnáziu ponúkame špeciálny program športová príprava
      • možnosť získať medzinárodný certifikát v našom skúšobnom centre OMEGA
      • Ministerstvo školstva SR udelilo našej škole diplom ŠKOLA ROKA 2005 za úspešné účinkovanie v celoštátnych aktivitách
      • Prešovský samosprávny kraj udelil našej škole  v roku 2009 a 2011 diplom za úspešnú športovú reprezentáciu NAJÚSPEŠNEJŠIA STREDNÁ ŠKOLA 
      • Prešovský samosprávny kraj udelil našej škole ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl
      • ponúkame možnosť výberu študijných odborov a zameraní
      • pristupujeme k študentom v spolupráci so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami
      • škola je orientovaná na informačné technológie
      • zapájame sa do národných a medzinárodných projektov
      • spolupracujeme s prosperujúcimi firmami
      • ponúkame možnosti športového využitia voľného času