Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Verejné obstarávanie

Výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky - univerzálna brúska s CNC riadením:​

VO_bruska.pdf