Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Žiacka rada školy

Koordinátor žiackej školskej rady - Mgr. Juraj Beňačka

 

 

 

Štatút žiackej rady školy: Statut_ziackej_rady_skoly.pdf

Plan_prace_ziackej_skolskej_rady_v_sk._roku_2018_-_2019.pdf