Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Dňa 16.11.2016 sa na pôde našej školy uskutočnil workshop pod názvom VERMIKOMPOSTOVANIE v interiéri. Pod vedením Ing. Paulíny Urdovej a Mgr. Laury Martinkovej zo spoločnosti Priatelia zeme si žiaci 1.A triedy najprv vypočuli teoretickú prednášku a následne  spoločne s lektorkami založili školský vermikompost. Týmto sme na našej škole rozšírili separačné portfólio o separáciu bioodpadu. V budúcom roku plánujeme rozbehnúť kampaň zameranú na propagáciu separácie bioodpadu.