Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

WiFi EDU student

Na tejto stránke je uverejnený postup pre pripojenie súkromných zariadení do WiFi siete EDU WiFi na našej škole (Spojená škola,  Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov). Samozrejme, pripojeniu musí predchádzať získanie prístupového mena a hesla.

Pripojenie platí pre žiakov Spojenej školy,  Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov

Pre žiakov je dostupná WiFi sieť - EDU-student, kde nie sú potrebné certifikáty, ani zložité nastavovanie pripojenia. Je potrebné už len vedieť meno a heslo. Táto úprava umožňuje pripojiť sa širšiemu spektru mobilných zariadení, napr. aj androidom, ktoré doteraz mali problém.

Zároveň toto meno a heslo platí na ľubovoľnej strednej škole na Slovensku, kde používajú systém EDU WiFi.
Ako na to?

Stále platí, že o konto musíte požiadať mailom na adrese wifi@spojenaskola.sk
Údaje do systému kontrolujeme a zadávame približne raz týždenne, tak buďťe trpezliví!

V správe uveďte: meno - priezvisko - triedu - e-mailovú adresu (na ktorú vám pošleme vygenerované meno a heslo).

Po odsúhlasení správcom vám tento na základe príslušnosti ku škole a zadaného priezviska a mena používateľa zostaví názov účtu nasledovne:
priezvisko + prvé písmeno mena + poradové číslo reťazca + @ + číslo školy (naša = 00052).

Napríklad žiakom Mráz Ján, Mráz Jozef budú vygenerované názvy účtov:
mrazj@00052, mrazj01@00052.

Heslo bude vygenerované počítačom a zaslané automaticky e-mailom na vami zadanú adresu.
V správe budete tiež vyzvaní na zmenu hesla za svoje vlastné, avšak musí obsahovať veľké a malé písmená a čísla (po prihlásení budete ešte usmernení). S týmto menom a heslom sa prihlásite do siete. Podporované sú všetky služby.

Heslo sa nedáva do počítača - nie je to WiFi SSID heslo.
Zvoľte si sieť EDU-student, sieť vás prihlási automaticky - bez hesla, ale pri pokuse o načítanie akejkoľvek stránky sa zobrazí prihlasovací formulár, do ktorého zadáte meno a heslo - ak je správne, pokračujete ďalej v prezeraní internetu.

Odhlásenie
Prihlásený používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z aplikácie zatvorením internetového prehliadača alebo po kliknutí na odkaz "odhlásiť" (v pravom hornom rohu).
Pri nečinnosti používateľa (viac ako 60 minút) bude tento automaticky odhlásený.