Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Ochrana osobných údajov


Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

Meno: Mgr. Erika Palášthyová

Tel. kontakt: 051 77 05 288

e-mail: skola22obstaranie@gmail.com

 

Zásady ochrany osobných údajov: informacna_povinnost_cl._13.pdf