Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy

1. Q/2016: 1.Q-2016.pdf

2. Q/2016: 2.Q-2016.pdf

3. Q/2016: 3.Q-2016.pdf

4. Q/2016: 4.Q-2016.pdf

1. Q/2017: 1.Q-2017.pdf

2. Q/2017: 2.Q-2017.pdf

3. Q/2017: 3.Q-2017.pdf

4. Q/2017: 4.Q-2017.pdf