Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie
Anglický Jazyk Nemecký jazyk Elektrotechnické meranie

Edukačné okienko

Anglický Jazyk

Svoje vedomosti z anglického jazyka si môžete preskúšať a precvičiť napr. tu - HEADWAY

British Council  pripravil pre žiakov:  http://www.britishcouncil.org/learnenglish

British Council  pripravil pre učiteľov: www.teachingenglish.org.uk

 

Gramatické cvičenia:

·         www.better-english.com

·         www.ego4u.com

·         www.englishclub.net

·         www.english-forum.com

·         www.englishpage.com

·         www.edufind.com

·         www.learnenglish.britishcouncil.org

.         www.englisch-hilfen.de

     

Hry:

·         www.eduplace.com

·         www.eslpartyland.com

·         www.kidcrosswords.com

·         www.pitara.com

·         www.puzzlemaker.com