Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie
gymnázium mechanik nastavovač programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení mechanik mechatronik mechanik počítačových sietí mechanik elektrotechnik grafik digitálnych médií technické lýceum

Školské programy

gymnázium

               7902 J  GYMNÁZIUM 

                                                    s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy

 

určené pre žiakov ZŠ, ktorí dosahujú veľmi dobré študijné výsledky

určené najmä pre žiakov, ktorí sú organizovaní v športových kluboch a dosahujú nadpriemerné športové výsledky

absolventi sú pripravení na štúdium na vysoké školy rôznych zameraní

veľmi dobré predpoklady štúdia na Prešovskej univerzite na Fakulte telesnej výchovy

možnosť maturovať aj zo športovej prípravy

žiaci študujú podľa rovnakých učebných osnov ako na iných gymnáziách s výnimkou pridania 3 hodín športovej prípravy

 

Ucebny_plan_-_G_-_od_01.09.2013.pdf

Ucebny_plan_-G_-_od_1.9.2015.pdf

 7902 J 77  GYMNÁZIUM - ŠPORT

určené pre žiakov ZŠ, ktorí dosahujú veľmi dobré študijné výsledky

určené najmä pre žiakov, ktorí sú organizovaní v športových kluboch a dosahujú nadpriemerné športové výsledky

veľmi dobré predpoklady štúdia na Prešovskej univerzite na Fakulte telesnej výchovy

možnosť maturovať aj zo športovej prípravy

absolventi sú po telesnej stránke pripravení absolvovať talentové skúšky na vybrané vysoké školy so zameraním na šport a dôkladne sú zorientovaní v športových disciplínach, hrách a činnostiach po teoretickej stránke aj ich praktickej realizácii

absolventi dosahujú vysokú športovú výkonnosť, poznajú a uplatňujú vo svojom živote princípy a ideály kalokagatie, sú pripravení venovať sa športu na profesionálnej úrovni

Ucebny_plan_-_gymnazium_-_sport.pdf