• Novinky

      • MeMeVET

      • V dňoch 15. 9. - 4. 10. 2019 v rámci projektu Erasmus+ žiak 4. E triedy Martin Bugoš a Mgr. Mária Šajgalíková sa zúčastnili na stáži MeMeVET v Berlíne. Stáž bola zameraná na porovnávanie učebných metód v rámci mechatroniky, metalurgie a duálneho vzdelávania v systéme európskeho vzdelávania. Do projektu sa zapojilo 5 európskych krajín. Navštívili sme 2 školy s podobným zameraním ako naša a Martin absolvoval 3-týžňovú prax v nemeckej firme M+E Maschinen u. Elektronik GmbH. O. I. cieľom projektu je podpora medzigeneračného učenia prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy a propagácia potrebných zručností, kvalifikácií a dobrej praxe na európskej úrovni.

      • Silná ruka - školské kolo

      • Dňa 17. 10. 2019 (štvrtok) o 14:30 hod. sa uskutoční v posilňovni školské kolo v pretláčaní rukou.

       Viac informácií Vám poskytne PaedDr. P. Krajč

      • Medzinárodný strojársky veľtrh

      • Dňa 7. 10. 2019 sa žiaci našej školy - 3. B, 3. C mechanik mechatronik a  3. E  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  zúčastnili spolu s vyučujúcimi odborných predmetov a majstrami odbornej výchovy, Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe. Akcia bola financovaná  prostriedkami, ktoré škola dostala od GENE HAAS FOUNDATION.

                   Účastníci exkurzie mali možnosť zoznámiť sa s najnovšími trendami a inovatívnymi technológiami v oblasti strojárstva a elektroniky. Získali nové informácie a zároveň si prehĺbili teoretické vedomosti z oblasti strojov a nástrojov, nových technológií obrábania, zvárania, povrchových úprav, pneumatických a hydraulických prvkov. Na veľtrhu si tiež pozreli nové metódy nekonvenčných spôsobov obrábania, automatizácie a robotizácie.
                   Pre zúčastnených žiakov to bol obrovský zážitok a všetci mali z tejto exkurzie len pozitívne dojmy. Mnohí žiaci pochopili, že aj táto exkurzia je dôvodom na štúdium strojárstva, pretože videli, že je to krásny odbor, ktorý sa neustále mení, vyvíja a zdokonaľuje.

        

        

      • Získali sme 1. miesto v cezpoľnom behu

      • Dňa 1.10.2019 sa družstvo žiakov zo 4. A triedy - A. Tomeček, S. Gladiš a Š. Mindáš stalo víťazom okresného kola žiakov SŠ v cezpoľnom behu a zabezpečilo si postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. 10. 2019 v Starej Ľubovni.

       Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      • Koniec platnosti ISIC 09 2019

      • 30. 9. skončila platnosť tých preukazov ISIC, ktoré nemajú označenie 09/2020.

       Na škole sú žiaci, ktorí nemajú uhradený členský príspevok (kúpenú známku ISIC) a nemôžu ďalej využívať výhody preukazu a členstva v medzinárodnom združení ISIC.

       Posledné hromadné predlžovanie preukazov - cez školu sa dajú známky objednať do 22.10. 2019.

       Od 1. 11. 2019 si žiaci môžu objednať známku len samostatne cez www.objednaj-preukaz.sk aj s poštovným 2,80€ navyše. Preto je lepšie objednávať známky hromadne cez školu - bez poštovného.

       Viac informácií:

       plagat_ISIC_EURO_predlzenie_platnosti.pdf

      • Európsky deň jazykov

      • 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne. 

       Aj naša škola si pripomenula tento deň výstavou, kde žiaci diskutovali s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, ale aj o možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Vedomosti o reáliách krajín EÚ si žiaci testovali v kvízoch, ktoré boli pripravené v tabletoch. Zručnosti  prezentovali vo vytvorených miniatúrach známych stavieb a v príprave tradičných pochutín. Anglický čaj, belgická čokoláda, talianska pizza, či slovenský chlieb so soľou boli viac ako učebnica. 

        

      • Budúci maturanti sa už pripravujú

      • Literárno-náučnú exkurziu absolvovali tí žiaci 4.F, 3.F a 3.G, ktorí to nemajú "na háku". V Dolnom Kubíne sa oboznámili so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava. Jánošíkov hák si prezreli v Liptovskom Mikuláši. Dereš i súdna sieň bola pripomienkou blížiacich sa maturitných skúšok. Prekvapením bola laserová šou k 160.výročiu Aurela Stodolu.

      • Piknikové čítanie

      • Aj naši žiaci sa zapojili do Piknikového čítania v rámci festivalu Prešov číta rád.

      • Oznam pre stravníkov - bezlepková diéta

      • Oznamujeme stravníkom, že od 1. 10. 2019 bude Súkromná školská jedáleň v Prešove zabezpečovať bezlepkovú diétu aj pre našu školu.

       Stravníkov, ktorí majú záujem o uvedenú diétu, prosíme, aby odovzdali vypísaný zápisný lístok, informovaný súhlas zákonného zástupcu (vyžiadať si na sekretariáte u p. Jesenkovej) a potvrdenie od odborného lekára a odovzdali tieto dokumenty v jedálni našej školy.

       Kto si vyslovene žiada, aby mu bola strava dovážaná vo vlastných nerezových termoobedároch - musí si ich zabepečiť sám na vlastné náklady v počte 2 ks a označiť ch menom a názvom školy.

       Celková cena obeda je 3,71 € - žiak uhrádza 2,51 € + 1,20 € je dotácia.

        

      • UPOZORNENIE

      • Od pondelka , t. j. od 23. 9. 2019, platí nový rozvrh hodín, ktorý nájdete v sekcii ŽIACI A RODIČIA - ROZVRH HODÍN. 

      • Oznam pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      • Žiadame rodičov žiakov 1. ročníka v školskom roku 2019/2020, aby do 02. 09. 2019 priniesli výchovnej poradkyni celú dokumentáciu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dokumentácia z dôvodu ochrany osobných údajov, môže byť vydaná ZŠ len do rúk zákonného zástupcu. 

       Ďakujeme za pochopenie

      • Elektronické potvrdenie o návšteve školy

      • Elektronické potvrdenia sú bezpečné, obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia.

       Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy? - kliknite na štart - dochádzka - potvrdenia - vytlačiť potvrdenie o návšteve školy

      • Súťaž o najlepšiu anglickú esej

      • Dňa 19.6.2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž o najlepšiu anglickú esej. Naše anglické talenty sa zamysleli nad témou "We can make the world a better place" (Môžeme urobiť svet lepším miestom). V tvrdej konkurencii sa na prvom mieste umiestnil Adrián Bujňák (3.A), na druhom mieste Erik Dolinský a Ján Malinovský (1.F) a na treťom mieste Šimon Mindáš (3.A). Víťazom blahoželáme a prajeme vytrvalosť v učení sa anglického jazyka.

      • Projekt Región IT riešení

      • V piatok 21. júna 2019 sa v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnilo úvodné stretnutie koordinátorov a žiakov projektu Región IT riešení. Tento nový projekt zastrešuje firma UNICORN, ktorá je popredným producentom softvérového vybavenia pre priemyselné podniky, banky a inštitúcie v Európe. Projekt sa uskutočňuje v participácii Úradu PSK. Región IT riešení je zameraný na vytváranie aplikácií a webových riešení, ktoré chýbajú na školách a budú sa postupne vyvíjať a implementovať. 

       Na úvodnom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia firmy UNICORN, zástupcovia Úradu PSK pre duálne vzdelávanie a tímy z 10 škôl z celého kraja, ktoré prešli prísnym výberom. Našu školu reprezentuje tím s názvom S-Team, ktorý tvoria žiaci II. E triedy: M. Karaffová, S. Jacko, V. Varga, P. Smolko a Ch. Dvorčák. 

       V septembri sa žiaci oboznámia s modernými prostriedkami programovania webových stránok a aplikácií a postupne budú pod vedením tútorov z firmy UNICORN pracovať na vlastných projektoch. 

      • Turnaj v stolnom tenise

      • Kabinet telesnej a športovej výchovy organizuje TURNAJ V STOLNOM TENISE 22. 5. 2019 (streda) o 12:30 hod. v telocvični.

       Viac informácií Vám poskytne PaedDr. Peter Krajč

      • Výsledky EČ MS 2019

      • Výsledky externej časti MS 2019, nájdete po prihlásení sa do internetovej žiackej knižky.